ΔΑΚΕ-ΠΕ

  
.............................................................................
...........................................................................


Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ
. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                                        Αθήνα, 30/04/2014


Νομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής: Παρατηρήσεις - προτάσεις

1. Γενικές Παρατηρήσεις
Η εκπαίδευση, σ’ οποιαδήποτε κοινωνία, αντανακλά την πολιτική της φιλοσοφία. Σε μια δημοκρατική πολιτεία όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Το ελληνικό Σύνταγμα εξαίρει την προστασία της αξίας του ανθρώπου, τονίζει την ευθύνη της πολιτείας για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και κατοχυρώνει το δικαίωμά τους για εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση.
Για να ανταποκριθεί η πολιτεία στο αξίωμα των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα άτομα απαιτείται ποιοτική, ποσοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Ειδικής Αγωγής.
Η όποια αναβάθμιση δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη διατύπωση διατάξεων και ρυθμίσεων αλλά με την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη, ενίσχυση και εφαρμογή τους από την πολιτεία.
Συγκεκριμένα, απαιτείται αύξηση πόρων, βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, σύγχρονο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός, κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, εργαστήρια, κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αντιμετώπιση της Ειδικής Αγωγής ως αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Ειδικές Παρατηρήσεις
Η ανάγνωση επί των θέσεων του Προσχεδίου Νόμου μας προβλημάτισε και μας προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα.

Μας προκάλεσε αισιοδοξία:
1. Αρχικά, φαίνεται η Πρόταση Νόμου να εμπνέεται από μια θετική προδιάθεση να προσπαθήσει να εξορθολογήσει πράγματα, να διορθώσει κάποια κακώς κείμενα της παλαιότερης νομοθεσίας.
2. (Άρθρο 4, §3στ). Δίνει «μεγαλύτερο χρόνο» (εννοεί περισσότερο χρόνο) και χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών στις εξετάσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ενδεχομένως ίσως πληκτρολόγηση και όχι γραπτό κείμενο).
3. (Άρθρο 4, §4ε). Ανασυγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες των ΣΜΕΑΕ που είχαν καταργηθεί στην πράξη με τα τελευταία νομοθετήματα (π.χ. Ν. 4115/2013) δίνοντάς τους αυξημένη αρμοδιότητα.
4. (Άρθρο 6, §1β). Επιτέλους ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης γίνεται εκπαιδευτικός του σχολείου και όχι του παιδιού. Επιτέλους θα μπορέσει να κάνει διάλειμμα!
5. (Άρθρο 6, §1β). Ταυτόχρονα, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το θεμιτό αίτημα της Δευτεροβάθμιας δίνοντας, επιτέλους, δικαίωμα λόγου επί των εξετάσεων και στον εκπαιδευτικό της Παράλληλης Στήριξης. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να γενικευτεί και στα παιδιά που φοιτούν σε Τμήμα Ένταξης.
 6. (Άρθρο 9, §17). Επιπλέον, ο νομοθέτης εμφανίζεται να αγαπά και να προσέχει ιδιαίτερα τους Διευθυντές ΣΜΕΑΕ. Με τον 4186/2013 τους έδωσε επίδομα Λυκειάρχη (Διευθυντή ΕΕΕΕΚ) και τώρα μειώνει το διδακτικό τους ωράριο, το οποίο μάλιστα μπορεί να καλύπτεται και από ενισχυτική διδασκαλία, θέματα που θεωρούμε,  θα ήταν ωφέλιμο να γενικευτούν και στους Διευθυντές των γενικών σχολείων.

Μας προκάλεσε χαμόγελα:
1. (Άρθρο 33). Το προσχέδιο Νόμου πατάει στον προηγούμενο Νόμο (Ν.3699/2008) όχι μόνο στο πνεύμα αλλά χρησιμοποιεί αυτούσιες παραγράφους του σε σημείο μάλιστα, που ο νομοθέτης, μοιάζει να μην γνωρίζει την ήδη υπάρχουσα, βασική νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής. Αποτέλεσμα είναι να ξεχνά ότι ο 2817/2000 έχει ήδη καταργηθεί εδώ και 6 έτη και να τον ξανακαταργεί, ενώ δεν καταργεί τον υφιστάμενο 3699/2008.
2. (Άρθρο 13). Επιπλέον, ιδρύει τα επανιδρυμένα με τον ίδιο Νόμο ΚΕΔΔΥ!
3. (Άρθρο 22, §3ιστ). Μοριοδοτεί μόνο τους αναπληρωτές κατόχους τίτλου διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής(;).

Μας προκάλεσε προβληματισμό:
1. (Άρθρο 22, §3iii). Η αναπηρία θέλει στήριξη. Αποτέλεσμα είναι, τα παιδιά μας με αναπηρία να τα υποστηρίζουμε διαρκώς κατά τα μαθητικά τους χρόνια, να τους επιτρέπεται με διαφορετικό, πιο εύκολο τρόπο η εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια. Κι αφού όλα αυτά τα χρόνια σαν μαθητές και φοιτητές αποδεχόμαστε την ανάγκη υποστήριξης, ως σχήμα οξύμωρο, η Πολιτεία θεωρεί ότι μπορούν να βρίσκονται σε εργασιακό χώρο, αυτό της Ειδικής Αγωγής, χωρίς στήριξη. Είναι ανέντιμο και πέρα από κάθε δεοντολογία.
Πρότασή μας: Οι συνάδελφοί μας με αναπηρία, συχνά και όχι πάντα, έχουν ανάγκη Υποστηρικτικής Εργασίας που στην περίπτωσή μας θα ήταν η πίστωση ενός ακόμη εκπαιδευτικού.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ένας γονέας με παιδί με αναπηρία είναι «ειδικός στο παιδί του». Από την άλλη όμως, δεν καθίσταται αυτόματα ειδικός στην Ειδική Εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι είναι στρέβλωση και υποβάθμιση του χώρου να μπορεί κάποιος να εργαστεί χωρίς γνώσεις, χωρίς εχέγγυα εξειδίκευσης στις δομές Ειδικής Αγωγής.
Τα ανωτέρω συμβαίνουν μάλλον, γιατί η Πολιτεία, απουσίας, όντως, Κοινωνικής Πρόνοιας επιφορτίζει την Ειδική Αγωγή και με αυτήν.
2. (Άρθρο 6, §1β και Άρθρο 7, §4). Η παρούσα νομοθετική πρόταση αυστηροποιεί τα κριτήρια απόδοσης Παράλληλης Στήριξης (εξαιρετικά θεμιτό), περιορίζοντάς την όμως στο ελάχιστο (έως έναν εκπαιδευτικό ανά σχολική μονάδα) και μάλιστα αποκλείοντας σχολικές μονάδες με Τμήμα Ένταξης! Έτσι, δυστυχώς, μαθητές που μέχρι σήμερα υποστηρίζονταν θα βρεθούν μόνοι, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των σχολείων και των ιδίων.Μας προκάλεσε ερωτήματα:
1. (Άρθρο 26). Εάν ο προσανατολισμός μας είναι η κοινή πορεία μέσα από την άμβλυνση των διαφορών, θεωρούμε ότι τότε δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξης των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ. Τα αντίστοιχα ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Γνωρίζουμε δε, πολύ καλά, ότι κάποτε, όταν η Ειδική Αγωγή εντάσσονταν στον Ν. 1566, το σύστημα των μεταθέσεών της, αποσπάσεων, το διοικητικό κομμάτι της λειτουργούσε περισσότερο αποτελεσματικά από ότι σήμερα.
2. (Άρθρο 9, §2δ). Σε άλλο σημείο περιγράφεται ότι τα σχολικά τμήματα θα περιλαμβάνουν από 4-8 μαθητές. Όμως, ο νομοθέτης κάνει στροφή, στην ίδια παράγραφο(!) αφήνοντας παράθυρο για μαθητές με αυτισμό (όχι πάνω από 3 ανά τμήμα) και την ύπαρξη υποομάδας τμήματος (δηλαδή;) έως 2 μαθητών. Άρα, θα μπορούμε να έχουμε σε μια ΣΜΕΑΕ τμήμα 6 μαθητών, το οποίο θα αποτελείται από 3 υποομάδες με 3 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς!

Μας προκάλεσε αμηχανία και λύπη.
Το κρισιμότερο θέμα όλων είναι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που προέρχονται από τη Γενική Εκπαίδευση ως εκπαιδευτικών β’ κατηγορίας.
Συγκεκριμένα:
*        Δημιουργείται κλάδος εργαζομένων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50. Κατανοούμε πως η προσθήκη του 50 προσδιορίζει όσους έχουν τα προσόντα που ορίζει ο Νόμος για διορισμό ή πρόσληψη στην Ειδική Αγωγή. Δεν κατανοούμε τον προσδιορισμό ΠΕ60.50 και ΠΕ 70.50 για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή προερχόμενους από τη Γενική Εκπαίδευση.
*        Δεν κατανοούμε την μετατροπή των οργανικών θέσεων των ήδη υπηρετούντων ΠΕ60 και ΠΕ70  με την αφυπηρέτησή τους σε ΠΕ61 και ΠΕ71. Δεν κατανοούμε γιατί ο νομοθέτης με τη συγκεκριμένη διάταξη αποκλείει στην πορεία εκπαιδευτικούς με προσόντα και διάθεση προσφοράς να μεταπηδήσουν από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή.
*        Δεν κατανοούμε την πρόταξη των εκπαιδευτικών ΠΕ71 και ΠΕ61 στις μεταθέσεις έναντι των υπολοίπων υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή. Είναι άδικο και καταδεικνύει τη μη αναγνώριση του έργου της προσφοράς και της κατάθεσης της ψυχής των ήδη υπηρετούντων.
Επιπλέον αναρωτιόμαστε εάν οι εκπαιδευτικοί «50» θα συνεχίσουν να έχουν όπως μέχρι τώρα είχαν δικαίωμα μετάθεσης στη Γενική Αγωγή και δικαίωμα ανάληψης θέσης ευθύνης σε δομές της. Το γεγονός δε, ότι όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα αποτελεί παράγοντα άγχους και ανασφάλειας για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή. Γι’ αυτό και χρειάζεται διατύπωση που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του παραπάνω.
Ταυτόχρονα οφείλουμε όλοι να τονίσουμε την αδήριτη ανάγκη διεξαγωγής διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των ΠΕ71 και ΠΕ61 στην Ειδική Αγωγή.
Επιτέλους η πολυετής ομηρία τους ας πάρει ένα τέλος σε προσδιορισμένο και άμεσο χρόνο.
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής είναι χρέος και υπόθεση όλων.

Πάντα στη διάθεσή σας


 Παληγιάννης Βασίλειος
  ..........................................................................................................................................................
Ξενοφώντος 15α, 10557, Αθήνα, www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr

05 - 04 - 2014

Ανακοίνωση – καταγγελία

για τα όσα συνέβησαν στο Υπουργείο Παιδεία στις 4/4/2014,
ημέρα απεργίας του Κλάδου.

Συνεχίζουμε τον αγώνα συλλογικά, ενωτικά και δυναμικά!

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) χαιρετίζει τη μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) στις 4/4/2014 και τις μαζικές, δυναμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν σε όλη την Ελλάδα οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. με κορυφαία αυτή στο Υπουργείο Παιδείας, σε ένα Υπουργείο Παιδείας που βρισκόταν υπό την προστασία ενός ασφυκτικού αστυνομικού κλοιού.
Οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι εκπαιδευτικοί την ώρα που δέχονταν επίθεση από τα ΜΑΤ, είδαν να περνούν από μπροστά τους, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων τα λεωφορεία που μετέφεραν τους σχολικούς συμβούλους που συμμετείχαν στα σεμινάρια για την αξιολόγηση που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας,
Σε ημέρα που είχε προκηρυχθεί 24ωρη απεργία θα περίμενε κανείς μια πιο σοβαρή, πιο υπεύθυνη, πιο συναδελφική στάση από τους σχολικούς συμβούλους που φαίνεται να ξεχνούν ότι μπορεί σήμερα να έχουν επιλεγεί και να υπηρετούν από τη θέση αυτή, εντούτοις μετά τις επόμενες κρίσεις μπορεί και πάλι να βρίσκονται στη σχολική τάξη και σε συλλόγους διδασκόντων.
Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε καταγγέλλει τη συμπεριφορά σχολικών συμβούλων που με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο προσπάθησαν να «σπάσουν» τον αποκλεισμό του Υπουργείου Παιδείας και να μπουν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια.

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε καταγγέλλει όλους όσοι με τη στάση τους και τις επιλογές τους στηρίζουν την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης που έχει ως στόχο να υποτάξει τον εκπαιδευτικό, να τον χειραγωγήσει, να τον καθηλώσει μισθολογικά, να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην εφαρμοστεί στην πράξη το σύστημα αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας.
Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να συζητήσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του και να λάβει όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα του κλάδου στον αγώνα αυτό.
Τέλος,
καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά
στη Γενική Απεργία που έχουν εξαγγείλει ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ
για την Τετάρτη 09/04/2014
και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις
(Αθήνα, Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.)

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Σωτήρης Γεωργόπουλος

Μάνος ΑνδρουλάκηςΓενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

 

...................................................................................................................................................................

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ
. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                                        Αθήνα, 11/02/2014


Ενημερωτικό Σημείωμα
9.989 οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έως σήμερα έχουν προσληφθεί 9.989 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για την κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.
Απ’ αυτούς 3.187 είναι δάσκαλοι (ΠΕ70), 1.391 νηπιαγωγοί (ΠΕ60), 3.007 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και 2.404 εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
Το σχολικό έτος 2012-2013 είχαν προσληφθεί συνολικά 9.922 εκπαιδευτικοί. Απ’ αυτούς, 3.635 δάσκαλοι (ΠΕ70), 1.614 νηπιαγωγοί (ΠΕ60) 4.673 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και 1.715 εκπαιδευτικοί για κάλυψη αναγκών ειδικής αγωγής.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών το σχολείο έτος 2013 - 2014 είναι περίπου στα περυσινά επίπεδα παρά τις αρχικές, δυσοίωνες προβλέψεις για μικρό αριθμό αναπληρωτών. Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι ότι φέτος προσλήφθηκαν 1.574 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί με πιστώσεις Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι υπόλοιποι 8.415 μέσω πιστώσεων ΕΣΠΑ, ενώ το 2012 - 2013 είχαν προσληφθεί 4.493 μέσω Γ.Λ.Κ. και 5.429 μέσω ΕΣΠΑ.
Οι εναπομείνασες πιστώσεις για το 2013 - 2014 είναι ελάχιστες και τις επόμενες ημέρες είναι πιθανόν να γίνουν λίγες προσλήψεις αναπληρωτών για κάλυψη των κενών που υπάρχουν. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διορισμός 95 ΠΕ60 και 17 ΠΕ70 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Με βάση και τις προσλήψεις αναπληρωτών καθίσταται αναγκαίος ο προγραμματισμός για μόνιμους διορισμούς στην Π.Ε.

Πάντα στη διάθεσή σας


Παληγιάννης Βασίλειος

Πίνακας 1: Προσλήψεις Αναπληρωτών ΠΕ60 και ΠΕ70
Ημερομηνία
Φάση
Νηπιαγωγοί
ΠΕ60
Δάσκαλοι
ΠΕ70
Πίστωση
06-09-2013
1η φάση
741
516
Γ.Λ.Κ.
27-09-2013
2η φάση
11
54
Γ.Λ.Κ.
27-09-2013
1η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
873
Ε.Σ.Π.Α.
30-09-2013
3η φάση
2
-
Γ.Λ.Κ.
01-10-2013
1η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
533
Ε.Σ.Π.Α.
18-10-2013
2η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
100
Ε.Σ.Π.Α.
18-10-2013
1η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
414
-
Ε.Σ.Π.Α.
23-10-2013
3η φάση ΠΕ70
-
17
Γ.Λ.Κ.
23-10-2013
4η φάση ΠΕ60
13
-
Γ.Λ.Κ.
31-10-2013
4η φάση ΠΕ70
-
1
Γ.Λ.Κ.
31-10-2013
5η φάση ΠΕ60
2
-
Γ.Λ.Κ.
06-11-2013
5η φάση ΠΕ70
-
6
Γ.Λ.Κ.
06-11-2013
6η φάση ΠΕ60
6
-
Γ.Λ.Κ.
26-11-2013
2η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
296
Ε.Σ.Π.Α.
04-12-2013
6η φάση ΠΕ70
-
4
Γ.Λ.Κ.
04-12-2013
7η φάση ΠΕ60
3
-
Γ.Λ.Κ.
04-12-2013
3η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
4
Ε.Σ.Π.Α.
04-12-2013
2η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
6
-
Ε.Σ.Π.Α.
10-12-2013
3η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
38
Ε.Σ.Π.Α.
13-12-2013
1η φάση για τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π
-
450
Ε.Σ.Π.Α.
17-12-2013
3η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
52
-
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
4η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
22
-
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
4η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
48
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
2η φάση για τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π.
-
5
Ε.Σ.Π.Α.
13-01-2014
1η φάση για σχολεία Ζ.Ε.Π.
4
16
Ε.Σ.Π.Α.
27-01-2014
4η φάση για εξειδικ. εκπ/κή υποστήριξη
-
23
Ε.Σ.Π.Α.
29-01-2014
7η φάση ΠΕ70
-
133
Γ.Λ.Κ.
29-01-2014
8η φάση ΠΕ60
57
-
Γ.Λ.Κ.
29-01-2014
5η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
53
-
Ε.Σ.Π.Α.
29-01-2014
5η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
59
Ε.Σ.Π.Α.
29-01-2014
2η φάση για σχολεία Ζ.Ε.Π.
1
1
Ε.Σ.Π.Α.
03-02-2014
8η φάση ΠΕ70
-
6
Γ.Λ.Κ.
03-02-2014
9η φάση ΠΕ60
2
-
Γ.Λ.Κ.
03-02-2014
5η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
2
-
Ε.Σ.Π.Α.
03-02-2014
5η φάση για ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
-
4
Ε.Σ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
1.391
3.187


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ60 & ΠΕ70
4.578Πίνακας 2: Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικοτήτων (όλες μέσω πιστώσεων Ε.Σ.Π.Α.)

30/9/13
21/11/13
4/12/13
13/1/14
13/1/14
28/1/14
28/1/14

Ειδικότητα
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΕΑΕΠ
ΖΕΠ
ΕΑΕΠ
ΖΕΠ
Σύνολο
ΠΕ06

282
8
80

51

421
ΠΕ06 μειωμένου
3
26
1
30
ΠΕ08
637
105
13
20
3
8

786
ΠΕ08 μειωμένου
4
22
1
27
ΠΕ11

113

41

20

174
ΠΕ11 μειωμένου
1
14
1
16
ΠΕ16.01
472

26
2

26

526
ΠΕ16.01 μειωμένου
2
14

16
ΠΕ19-ΠΕ20

182

30
1
10
2
225
ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου
1
25

26
ΠΕ32
532
99

24
2
16

673
ΠΕ32 μειωμένου
3
30

33
ΠΕ18.41
46
5

1

1

53
ΠΕ18.41 μειωμένου

1

1
Γενικό Σύνολο3.007
Πλήρους Ωραρίου2.858
Μειωμένου Ωραρίου149

Πίνακας 3: Σχολικές Μονάδες και Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, 2013-2014

ΠΕ70.50 και ΠΕ71
ΠΕ60.50 και ΠΕ61
Σχολικές Μονάδες και Τμήματα Ένταξης
1.293
254
Παράλληλη Στήριξη
553
304

1.846
558  .....................................................................................................................................................
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ
. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                               Αθήνα, 09/01/2014


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών
Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση της έκδοσης της εγκυκλίου

Με μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα εκδοθεί η εγκύκλιος των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. Η καθυστέρηση της έκδοσης αποδεικνύει την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού, αλλά και την ανεύθυνη στάση της πολιτικής ηγεσίας, σχετικά με υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, πιστοποιεί την έλλειψη σεβασμού στους εκπαιδευτικούς.
Πέρασαν δύο μήνες από τον προβλεπόμενο χρόνο υποβολής αιτήσεων μετάθεσης και κανείς δεν σκέφτηκε από την πολιτική ηγεσία να «μπει στον κόπο» να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας γι’ αυτή την αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ίσως, γιατί κανείς δεν κατανοεί πως η μετάθεση αποτελεί σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού. Και κατά συνέπεια, κανείς δε δικαιούται να «παίζει» με την αγωνία και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.
Στους διαδρόμους του Υπουργείου, αφού υπεύθυνη ενημέρωση δεν υπάρχει, μιλούν για αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και, κατά συνέπεια, για μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου των μεταθέσεων.
Εύλογα διερωτάται και ο πλέον καλόπιστος εκπαιδευτικός:
Τώρα θυμήθηκαν…;
Είναι δυνατόν να γίνονται αλλαγές ερήμην των εκπαιδευτικών;
Ως αιρετός κατ’ επανάληψη έχω τονίσει την αδήριτη ανάγκη της επανεξέτασης και αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων για ένα πιο δίκαιο, πιο απλό, πιο αντικειμενικό και πιο αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας νομοθετικό πλαίσιο. Οι όποιες, όμως, αλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε άκαιρο χρόνο από ανθρώπους που δε γνωρίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Καλώ την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της εγκυκλίου μεταθέσεων για να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες
Ταυτόχρονα, να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα για τις αναγκαίες αλλαγές στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που, εξυπακούεται, θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος.
Η όποια επιπλέον καθυστέρηση στην έκδοση της εγκυκλίου δεν τιμά την πολιτική ηγεσία…

Πάντα στη διάθεσή σας
  

Παληγιάννης Βασίλειος

------------------------------------------------------------------------------------

    


ΟΧΙ στην κατάργηση των αδειών των εκπαιδευτικών
 για πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων

Η απόφαση Κεδίκογλου
πληγώνει τη δημοκρατία και περιορίζει την ελευθερία

Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν έχει τέλος. Η νέα «εφεύρεση» της κυβέρνησης που φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Παιδείας κ. Κεδίκογλου υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς «να πραγματοποιούν τις συνελεύσεις των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων εκτός χρόνου απασχόλησης».
Ο κ. Υφυπουργός επικαλείται «το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων» ξεχνώντας (δείγμα της ασθενούς του μνήμης) ότι ο ίδιος και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας μόνο «το συμφέρον των μαθητών» και «την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων» δεν έχουν υπηρετήσει.
Το διαπιστώνει εύκολα ο καθένας μας με τα κενά που υπάρχουν ακόμα και σήμερα (ένα τρίμηνο μετά την έναρξη του σχολικού έτους) στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης που οδηγεί στην υπολειτουργία των σχολικών μονάδων. Η διάλυση του ολοήμερου σχολείου και νηπιαγωγείου, οι παράνομες μετακινήσεις εκπαιδευτικών, η συνεχής οικονομική και επιστημονική υποβάθμιση των εκπαιδευτικών συνθέτουν ένα αρνητικότατο κλίμα στην εκπαίδευση.
Η στοχοποίηση του εκπαιδευτικού και το γαϊτανάκι της υπονόμευσης των συνδικαλιστικών του ελευθεριών συνεχίζεται με την «εντολή Κεδίκογλου» να πραγματοποιούνται οι Γενικές Συνελεύσεις των Εκπαιδευτικών εκτός χρόνου απασχόλησης.
Ανησυχεί πάρα πολύ ο κ. Υπουργός για τη μια ημέρα το χρόνο που οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν τη Γενική τους Συνέλευση και έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα να συζητούν τα προβλήματα που τους προσθέτει κάθε χρόνο η πολιτεία και να ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι! Δεν ανησυχεί για τις χιλιάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας εξαιτίας της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων.
 Ο κ. Κεδίκογλου είναι εκτεθειμένος και από το Νομικό Πλαίσιο που αναφέρει γιατί  δεν έχει φροντίσει να ενημερωθεί για το τι ορίζουν μεταγενέστερα και ειδικότερα του Ν. 1264/82 νομοθετήματα.
Του θυμίζουμε ότι όσες φορές στο παρελθόν τέθηκε το ίδιο ζήτημα, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συνηγόρησε στο ότι οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για την πραγματοποίηση των Γενικών τους Συνελεύσεων, με πιο πρόσφατη θετική απάντηση επί υπουργίας της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου.
Και βέβαια δεν απαντά στο βασικό ερώτημα. Πότε ήταν «παράνομο» το Υπουργείο;  Με τη σημερινή του απόφαση ή επί 21 χρόνια που ίσχυε το καθεστώς της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης των εκπαιδευτικών έχοντας εξασφαλίσει άδεια;

Τα 3 μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Κικινής Θανάσης
Κόκκινος Χαράλαμπος
                                                                                                     Οικονόμου Τριαντάφυλλος   

                   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                                           Αθήνα, 29/11/2013

Η αποδέσμευση των αποσπασθέντων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε.
   Εύλογες είναι οι έντονες διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που με εισήγηση του ΚΥΣΠΕ και με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας αποσπάστηκαν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, αλλά μέχρι σήμερα δεν αποδεσμεύτηκαν από τις οργανικές τους θέσεις.
Επί της ουσίας οι περισσότερες αποσπάσεις «έμειναν στα χαρτιά». . .
   Είναι απορίας άξιον ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται το όλο θέμα από την πολιτική ηγεσία.
Ένα απλό θέμα έγινε σύνθετο και δυσεπίλυτο.
Γνώριζε η πολιτική ηγεσία πως το σύνολο κενών ειδικοτήτων στα σχολεία μας ξεπερνούσαν τα χίλια διακόσια (1.200) και πως οι αποσπασθέντες θα κάλυπταν πραγματικά κενά. Με τετρακόσιες (400) προσλήψεις αναπληρωτών ειδικοτήτων στις αντίστοιχες περιοχές των αποσπασθέντων θα υλοποιούνταν άμεσα όλες οι αποσπάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι τετρακόσιοι (400) συνάδελφοι ειδικοτήτων θα υπηρετούσαν στον τόπο συμφερόντων τους, κοντά στις οικογένειές τους και δεν θα βρίσκονταν επί μακρόν σε ομηρία.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία είναι η αδήριτη ανάγκη κάλυψης όλων των κενών εκπαιδευτικών που εξακολουθούν έως σήμερα να υπάρχουν στα σχολεία μας.
Επίσης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου και η πολιτική ηγεσία να πάψουν να μεταθέτουν την ευθύνη για την αποδέσμευση των αποσπασθέντων στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και να προχωρήσουν άμεσα, έπρεπε χθες, στη λύση του προβλήματος.
Όσο καθυστερούν, η οργή, η αγανάκτηση και οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας θα εντείνονται.
Επιτέλους ας δώσει η πολιτική ηγεσία ένα τέλος στον εμπαιγμό των «δήθεν» αποσπασθέντων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Πάντα στη διάθεσή σας 

Παληγιάννης Βασίλειος


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////..............................................................................................................................................................


Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ
. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail: paligiannis@hotmail.gr                                                                        Αθήνα, 11/11/2013


Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Με αφορμή την αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ, θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω την αδήριτη ανάγκη να προηγηθούν οι αποσπάσεις ειδικοτήτων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Με παρέμβασή μου στην πολιτική ηγεσία την προηγούμενη Δευτέρα δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ με σκοπό να προηγηθούν οι αποσπάσεις Ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δε γνωρίζω τι άλλαξε από τότε και έως σήμερα δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι αποσπάσεις. Το σίγουρο είναι πως αν πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις Ειδικοτήτων από ελλειμματικές περιοχές σε ελλειμματικές πάνω από 450 συνάδελφοί μας θα βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους και ταυτόχρονα θα περιοριστούν τουλάχιστον κατά 250 τα κενά Ειδικοτήτων στα Δημοτικά Σχολεία.
Επομένως, οι αποσπάσεις Ειδικοτήτων δε θα διευκολύνουν μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως την εκπαίδευση.
Η πολιτική ηγεσία οφείλει άμεσα να δώσει λύση έχοντας υπόψη πως οι εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων μετά τις μετατάξεις που πραγματοποιήθηκαν από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δε νιώθουν απλά αδικημένοι, είναι αδικημένοι και η σε βάρος τους αδικία δεν μπορεί να συνεχιστεί…
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις για να προχωρήσουν και οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικοτήτων ώστε επιτέλους να λειτουργήσουν τα σχολεία μας.

Πάντα στη διάθεσή σας


Παληγιάννης Βασίλειος

.................................................................................................ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α, 105 57, ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ. 2103312793 FAX: 2103246928
www.dakepe.gr  e-mail: info@dakepe.gr
27 - 10 - 2013

Σωρεία αρνητικών ρεκόρ φέρνει η φετινή χρονιά

Λέμε ένα μεγαλοπρεπέστατο Ο Χ Ι
στις εφαρμοζόμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας

«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε» είναι φράση που αν και συνήθως ακούγεται στα στάδια των αγώνων, θα μπορούσε άνετα να χαρακτήριζε την πορεία και τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τη φετινή σχολική χρονιά.
Είναι αλήθεια ότι έχει καταφέρει μέχρι τώρα να «σπάσει» πολλά ρεκόρ!
Μόνο που τα ρεκόρ που κατέρριψε είναι στην κατεύθυνση της υποβάθμισης της Παιδείας, της υποβάθμισης της παρεχόμενης Εκπαίδευσης, της υποβάθμισης του έργου των εκπαιδευτικών.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Σταχυολογούμε μόνο ορισμένα από τα ρεκόρ που συνέτριψε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φέτος:
*       Κανένας μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικών. Συνέτριψε το «μυθικό» ρεκόρ των 40 διορισμών που είχε κάνει πέρυσι… Φέτος φτάσαμε στο απόλυτο μηδέν. Ακόμα και στη μεταπολεμική Ελλάδα (για να θυμόμαστε και την επίκαιρη επέτειο του «ΟΧΙ») διορισμοί εκπαιδευτικών είχαν γίνει.
*       Η διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ξεκίνησε μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και φαίνεται να ολοκληρώνεται στο τέλος Οκτωβρίου χωρίς, επί της ουσίας, να έχουν γίνει αποσπάσεις, ούτε καν αυτές που λόγοι κοινωνικοί επέβαλαν να πραγματοποιηθούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Βασίλη Παληγιάννη, φέτος πραγματοποιήθηκαν οι λιγότερες αποσπάσεις από τη Μεταπολίτευση και μετά.
*       Αντίθετα, οι αποσπάσεις σε διάφορους φορείς, με κριτήρια που επέβαλαν(;) βουλευτικά γραφεία, καλά κράτησαν.
*       Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε και πάλι ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Βασίλης Παληγιάννης, η ανεργία στους εκπαιδευτικούς χτυπάει «κόκκινο». 15.000 είναι οι άνεργοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί.
*       Φέτος είχαμε και αρνητικό ρεκόρ στις προσλήψεις αναπληρωτών.
*       Μετατάξεις με έωλες διαδικασίες γέννησαν πληθώρα αδικιών και επέβαλαν την μη ίση μεταχείριση ως καθεστώς.
*       Το να έχεις τη θέση σου, έστω και στη διάθεση, σ’ ένα ΠΥΣΠΕ αποδείχτηκε ότι δεν αρκεί για να γνωρίζεις που, τελικά, θα υπηρετήσεις. Επεκτείνοντας τη φιλοσοφία Διαμαντοπούλου, το Υπουργείο μετέτρεψε τους εκπαιδευτικούς σε νομάδες δίχως να υπάρχουν αληθινοί λόγοι. Απλά τους εφηύρε.
*       Τα υπηρεσιακά συμβούλια Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. μεταβλήθηκαν σε πληθώρα περιπτώσεων σε «διακοσμητικά στοιχεία». Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν ως… «Καίσαρες».
*       Μέσα σ’ ένα «παραλήρημα» αυταρχισμού οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν κάθε είδους κενό και να δεχτούν την παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου ως κάτι απόλυτα φυσικό και νόμιμο.
*       Θεσμοί όπως το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό διαλύονται με το εφεύρημα της πρόωρης αποχώρησης.
Και το «success story» της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας καλά κρατεί.

Αγαπητοί κύριοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
*        Γνωρίζετε, άραγε, σε πόσα σχολεία δεν υπάρχει πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που πρέπει να εφαρμόζουν εξαιτίας των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό;
*        Γνωρίζετε πόσες ώρες μαθημάτων έχουν χαθεί εξαιτίας του «έγκαιρου και εξαίρετου» προγραμματισμού σας όσον αφορά στις υπηρεσιακές μεταβολές;
*        Είναι τόσο επιτυχής ο σχεδιασμός που κάνατε που λειτουργούν όλες οι δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Άραγε, δεν υπάρχουν ακόμα και σήμερα Νηπιαγωγεία κλειστά, μονάδες Ειδικής Αγωγής χωρίς προσωπικό, ολοήμερα χωρίς εκπαιδευτικούς; Πότε και πώς θα καλυφθούν αυτά;

Αγαπητοί κύριοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
η εκπαιδευτική διαδικασία, η σωστή λειτουργία  σχολείων, η κατάκτηση γνώσης από τους μαθητές και, εν τέλει, η Παιδεία δεν είναι στοιχεία που αποτυπώνονται σε κανένα survey, σε κανένα «παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο», σε καμία καταγραφή κενών, σε καμία σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες και συμβούλους.
Βγείτε έξω στον κόσμο της εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους μαθητές και αφουγκραστείτε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.
Σωπάστε για μια στιγμή και ακούστε.
Ακούστε όμως ειλικρινά.
Αν οι ευρισκόμενοι στα γραφεία σας, σας ενημερώνουν, για παράδειγμα, για τα ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις όποιες απεργιακές κινητοποιήσεις κι εσείς τα ερμηνεύετε ως αποδοχή, υποστήριξη ή και συναίνεση προς τις εφαρμοζόμενες πολιτικές σας στο χώρο της Εκπαίδευσης, «πλανάσθε πλάνην οικτράν».

Και μιας και η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι επίκαιρη, ένα είναι βέβαιο.
Εσείς και οι πολιτικές σας θα εισπράξετε ένα μεγαλοπρεπέστατο ΟΧΙ.
Κι αυτό θα συμβεί. Αν όχι με κινητοποιήσεις, θα γίνει πραγματικότητα με τον πιο «εκκωφαντικά ήσυχο» τρόπο που ξέρει και εκφράζεται η κοινωνία. Περιμένετε τα αποτελέσματα στις επόμενες εκλογές και θα καταλάβετε.

Και κάτι τελευταίο, που το αναγνωρίζει και το παραδέχεται η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
Στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται Εθνική, Δημόσια, Δωρεάν Παιδεία μετά από χρόνια άστοχων πειραματισμών, μεγαλόστομων μεταρρυθμίσεων, πρόχειρων πολιτικών σχεδιασμών η μόνη σταθερή αξία είναι το φιλότιμο, η ψυχή και η προσφορά του Έλληνα Εκπαιδευτικού.

Αγαπητοί κύριοι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας:
ü  Σε εκπτώσεις στην Παιδεία δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε.
ü  Θα είμαστε εμείς, τα μέλη της  Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. αυτοί που πρώτοι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για ν’ ανατρέψουμε τις άδικες και επιβλαβείς, για την Παιδεία, πολιτικές σας.
ü  Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να στερήσετε από την ελληνική οικογένεια, τους μαθητές μας, την κοινωνία το δικαίωμα σε μια ποιοτική, δημόσια και δωρεάν Παιδεία.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά
στα Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια
που συνδιοργανώνουν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 σε όλη τη χώρα
(για την Αθήνα 6 μ.μ. στα Προπύλαια)
και στη Γενική Απεργία που έχουν εξαγγείλει ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ
 για την Τετάρτη 06/11/2013
και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις.
Αγωνιζόμαστε να αλλάξουν
οι αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές  πολιτικές
Υπερασπιζόμαστε τα δημόσια - κοινωνικά αγαθά

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός ΓραμματέαςΜάνος Ανδρουλάκης

Σωτήρης Γεωργόπουλος
...............................................................................................................................................
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: