Επικοινωνία


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:     Βατίστας Βασίλης              
 Email: spe-ploumpidis@gmail.com            
 Τηλέφωνα:  4411002 - 6945859884       

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρέστα Βασιλική                
      Τηλέφωνα :4006303 - 6944424740

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεπτουργίδου Κατερίνα   
                       Email: spe-ploumpidis@gmail.com
 Τηλέφωνα:    4316757 - 6972710436
  
Email συλλόγου: spe-ploumpidis@gmail.com