Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση για τα ερωτηματολόγια των σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
  Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι μέσα σε 2 μέρες, μέχρι την Τετάρτη 13 Μαρτίου, πρέπει να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που εστάλη στα σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στα πλαίσια έρευνας πεδίου για το Νέο Σχολείο. Το ερωτηματολόγιο αυτό εντάσσεται στα τυπικά πλαίσια αξιολόγησης που απαιτούν όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς η δημιουργία των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. έχει στηριχθεί στο ΕΣΠΑ. Η αξιολόγηση έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.
Σχετικά με την αποστολή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ο σύλλογός μας δηλώνει τα παρακάτω:

  • Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για κανέναν.
  • Εντάσσεται στη λογική της αξιολόγησης του νέου σχολείου, που δεν είναι άλλο από το σχολείο της αγοράς, της διαφοροποίησης των μαθητών και του βαθέματος των ταξικών διαφορών. 
  • Είναι φανερό ότι το εκπονεί ιδιωτική εταιρεία για να νομιμοποιήσουν τα χρήματα του προγράμματος. 
  • Θέλουν την τυπική σφραγίδα των εκπαιδευτικών και των γονιών για ένα πρόγραμμα που τους στόχους του η εκπαιδευτική κοινότητα στην συντριπτική της πλειοψηφία, δεν αποδέχεται. 
  •  Είναι μακριά από την εκπαιδευτική πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε και δεν είναι άλλη από τα εκατοντάδες κενά, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, το μπαμπούλα της αξιολόγησης, των ελάχιστων δαπανών για τη λειτουργία των σχολείων.  

  Απέναντι σε όλα αυτά, καλούμε τους δ/ντες, και τους συλλόγους διδασκόντων να μην απαντήσουν, παρέχοντάς τους πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη. Να πράξουν όπως και στο ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση. Να ενημερώσουν τους γονείς για τα πραγματικά προβλήματα των σχολείων αποτρέποντάς τους από οποιαδήποτε συμμετοχή σ΄ αυτή τη διαδικασία, που άλλωστε δεν γνωρίζουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια: