Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013Να μη συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών!
Είναι αυτοαξιολόγηση του κάθε Nηπιαγωγείου!


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. καλεί  τις συναδέλφους νηπιαγωγούς να μην προχωρήσουν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών της περιφέρειάς μας κ. Κουτή αλλά και οποιουδήποτε παρόμοιου, εκτιμώντας ότι αποτελεί αυτοαξιολόγηση του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα στοιχεία που ζητάει αφορούν σχεδόν τα πάντα. Όσο για τα στατιστικά στοιχεία που ζητάει στην αρχή είναι γνωστά στην υπηρεσία και συνεπώς η στόχευση είναι η εμπέδωση της αξιολογικής διαδικασίας.  
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με βάση τα παραπάνω, και σύμφωνα με την απόφαση της ΔΟΕ, αλλά και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση του Νοεμβρίου και την επικύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσηξς του Ιουνίου σας καλούμε να μη συμπληρώσετε τα στοιχεία αυτά που οδηγούν σε αξιολογικές διαδικασίες.
Ο σύλλογος καλεί τη σχολική σύμβουλο να αποσύρει το παραπάνω ερωτηματολόγιο και στηρίζει συνδικαλιστικά τις συναδέλφους. 

Η συλλογική στάση αντίστασης είναι η δύναμή μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: