Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Aνάγκη για αίμα και αιμοπετάλια

Συνάδελφοι-ισσες
  Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσφορά σε αίμα και αιμοπετάλια για τη μητέρα συναδέλφισσας από το σύλλογό μας.
 Όποιος μπορεί να βοηθήσει ,να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ.(Τα τηλέφωνα είναι στο μενού επικοινωνίας)
Σας ευχαριστούμε πολύ