Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Oι κινητοποιήσεις κατά των συγχωνεύσεων συνεχίζονται

Μια από τις μαζικότερες και δυναμικότερες σε παλμό και αγωνιστικότητα πορεία πραγματοποιήθηκε σ το απόγευμα της Παρασκευής,από γονείς,μαθητες και εκπαιδευτικούς  σαν συνέχεια των κινητοποιήσεων μας για την συγχώνευση των σχολείων μας 

 Από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των 5-22ου Δημ.Σχ. Κερατσινίου, το
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερ/νίου Περ/τος "Νίκος Πλουμπίδης" καίι την Ένωση Γονέων Κερ/νίου Περ/τος 

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Η πρόταση του συλλόγου για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ………………….   καταλήγει  στην παρακάτω απόφαση σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Η αυτοαξιολόγηση, όπως και ολόκληρο το ως τώρα νομοθετικό πλαίσιο, αναδεικνύει τη σχολική μονάδα ως αυτόνομη, ως κύριο δηλαδή φορέα προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, με ευθύνη στα οικονομικά της και στο πρόγραμμα λειτουργία της, πράγμα που οδηγεί στη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα χρήματα για τις λειτουργικές δαπάνες άλλωστε είναι ελάχιστα, ενώ ο δήμος δεν αποδίδει και αυτά τα πενιχρά, με αποτέλεσμα τη συνολική υποβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου.
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, με βάση τους δείκτες και τα κριτήρια που θέτει, επικεντρώνεται  στην αξιολόγηση του σχολείου  με βάση  κυρίως τις επιδόσεις και τη διαρροή των μαθητών («επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών», «διαρροή και φοίτηση», «ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών»...), πράγμα που είναι για μας ηθικά και παιδαγωγικά ανεπίτρεπτο. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με μια σειρά κοινωνικές παραμέτρους που έχουν την ρίζα τους στις ταξικές ανισότητες που αναπαράγονται από το ίδιο το κοινωνικό – οικονομικό σύστημα. Καθημερινά μαθαίνουμε για τις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού των γονιών και για τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνουν. Έτσι καλούμαστε να στηρίξουμε υλικά, κοινωνικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά τους μαθητές μας και όχι να τους προτάξουμε ένα σχολείο εξεταστήριο, αλλά ένα σχολείο ενισχυτικό στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Είναι γεγονός ότι ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον σχηματίζονται και οι μαθητικές επιδόσεις, διαρροές, η ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η εκπαιδευτική πολιτική σχεδιάζεται ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας η οποία απλά καλείται να συμμορφωθεί με τις επιταγές και τις αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης.
Αυτή η διαδικασία θα βαθύνει ακόμα περισσότερο την κατηγοριοποίηση και ταξική διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων. Θα βρουν έδαφος να αναπτυχθούν κι άλλο αντιδραστικές «ρατσιστικές » αντιλήψεις για τη δήθεν «κληρονομική αμορφωσιά των παιδιών των εργατών, των φτωχών λαϊκών οικογενειών, των μεταναστών και των μειονοτήτων», με στόχο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, να στραφούν στην ψευτοκατάρτιση και  να γίνουν «οι σκλάβοι του 21ου αιώνα»  στο βωμό των επιχειρηματικών κερδών.
Ζητούν από μας τους εκπαιδευτικούς να γίνουμε συνένοχοι στην εγκατάλειψη του σχολείου από τα «παιδιά  μας» στην πιο κρίσιμη ηλικία, αντί να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ανθρώπων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που θα αναπτύσσουν  κριτική ικανότητα, να μπορούν να εξηγούν την πραγματικότητα ώστε να παρεμβαίνουν σ΄ αυτή και να την αλλάζουν.
Επιδίωξη της διαδικασίας αυτής είναι να μετατραπούμε ταυτόχρονα σε «ντίλερ» των επιχειρήσεων, να είμαστε εμείς που ανάλογα με τα στοιχεία που θα δίνουμε, θα προσελκύουμε χορηγούς που θα πουλούν την πραμάτεια τους.
Δεν μπορούμε να δεχτούμε το σπάσιμο του ενιαίου αναλυτικού προγράμματος, με προγράμματα που θα καταρτίζονται από την κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με τις διαθέσεις και τα συμφέροντα των παραπάνω φορέων. Μ΄ αυτό τον τρόπο η σχολική μονάδα, αυτόνομη – διαφοροποιημένη – ανταγωνιστική, θα έχει ευθύνη και υποχρέωση για τα οικονομικά της, για την επιλογή αναλυτικών και διδακτικών προγραμμάτων, βιβλίων και εκπαιδευτικών. Η συντήρηση ή η ανάπτυξή της θα συναρτάται άμεσα από τη «ζήτηση» των εκπαιδευτικών «προϊόντων» της, ενώ θα πρέπει να είναι ευαίσθητη στις απαιτήσεις των «πελατών» της. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ερωτήματα που ζητούνται να απαντήσουμε του τύπου «Το σχολείο αναλαμβάνει δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας;» δηλαδή με επιχειρήσεις, επιμελητήρια, ΜΚΟ, κλπ, θέση που τεκμηριώνεται και από τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί  στα πρότυπα σχολεία, όπου ήδη εφαρμόζεται η αξιολόγηση.
 Η παραπάνω κατάσταση επιδεινώνεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού που προωθείται με βάση το ΠΔ 152/2013. Τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογείται θετικά ο εκπαιδευτικός είναι το κατά πόσον στηρίζει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου «επιχειρηματικότητα», «ευρωπαϊκή μνήμη», αν προωθεί αντιδραστικές παιδαγωγικές αντιλήψεις στο όνομα της καινοτομίας, αν συνδράμει στη σύνδεση της σχολικής μονάδας με τους χορηγούς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων,  αν ανοίγει δρόμους  για αντικατάσταση της γνώσης με τις δεξιότητες και σε τελική ανάλυση, μέσω της λεγόμενης «διαθεματικότητας», αν αντικαθιστά τη μόρφωση με την πληροφορία. Είναι αμφίβολο όμως, κατά πόσο θα μπορούσε το ΠΔ 152 να επιλύσει τα προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συγκεντρωτικό σύστημα. Είναι δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό έργο ενός/μιας εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε μια οργανωμένη σχολική μονάδα έχει σαφώς περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένο από το εκπαιδευτικό έργο ενός/μιας εξίσου καταρτισμένου/ης εκπαιδευτικού, ο/η οποίος/α όμως εργάζεται σε μια ακριτική σχολική μονάδα με ιδιαίτερες ελλείψεις.
  Όλες οι παραπάνω αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, που συνθέτουν την δομή και τη λειτουργία του «νέου σχολείου» αποτελούν κεντρικές κατευθύνσεις της ΕΕ και προωθούνται σε όλες τις χώρες μέλη της.  Η πείρα από τις χώρες που εφαρμόζονται δείχνει ότι οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο σχολείων, πράγμα που έχει άμεσες επιπτώσεις στη μόρφωση των παιδιών, στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, σε απολύσεις, στην κατάργηση της σταθερής και μόνιμης δουλειάς.  Ένα τέτοιο σχολείο μπορούν να υπηρετήσουν  αλλοτριωμένοι, σκυφτοί και φοβισμένοι εκπαιδευτικοί.
Κομβικό ρόλο σ΄ αυτή τη διαδικασία ήδη παίζουν τα διάφορα στελέχη της εκπαίδευσης, που πότε με το μαστίγιο του φόβου, στοχεύουν στην υποταγή του κρατικού υπαλλήλου, και πότε με το καρότο της αναβάθμισης τάχα του εκπαιδευτικού και του παιδαγωγικού του έργου προσπαθούν να επιταχύνουν την εφαρμογή τους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν μπαίνουμε στη διαδικασία συζήτησης των  δεικτών των ομάδων  και τοποθετούμαστε γενικά στο ζήτημα της αξιολόγησης.  Δεν νομιμοποιούμε με τη στάση μας τη λογική της κυβέρνησης που μας θέλει συνενόχους στο πέρασμα της αντιεκπαιδευτικής θύελλας και δηλώνουμε ότι θα αντιπαλέψουμε όπως και όλη την αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική μαζί με τους γονιούς, τους μαθητές μας και όλους τους εργαζόμενους.  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου 22ου Δημ.Σχ.Κερ-νίου


                                    ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


     Γονείς και εκπαιδευτικοί από το 5ο και 22ο Δημ. Σχολ. διαμαρτυρήθηκαν για τις συγχωνεύσεις των σχολείων και τμημάτων και τις απολύσεις των δασκάλων, που υποβαθμίζουν την παιδεία και καταργούν την Δημόσια Εκπαίδευση....
     Στη διαμαρτυρία ήταν και μέλη συλλόγων από δημοτικά και γυμνάσια της περιοχής μας καθώς και ο νέος Δήμαρχος Κερατσινίου και εκπαιδευτικός Κος Χρήστος Βρεττάκος, που δήλωσε την υποστήριξή του στους γονείς και εκπαιδευτικούς
Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Αγαπητοί γονείς,

  Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε στον τύπο ένα έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που  προβλέπει αλλαγές( συγχωνεύσεις , καταργήσεις και κάποιες ιδρύσεις ) σε σχολεία και νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.    Συγκεκριμένα καταργούνται 15 δημοτικά και 30 νηπιαγωγεία,  συγχωνεύονται 128 σχολεία  και 74 νηπιαγωγεία, καταργούνται δηλαδή 79 σχολεία και 67 νηπιαγωγεία !Επιπλέον υποβιβάζονται 130 δημοτικά και 20 νηπιαγωγεία. Στα νούμερα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ολοήμερα τμήματα στα παραπάνω  δημοτικά και νηπιαγωγεία τα οποία επίσης καταργούνται.
  Ένα ιστορικό σχολείο της πόλης μας, που στις αίθουσες του έμαθαν γράμματα γενιές κατοίκων της περιοχής μας , το 22ο Δημοτικό, το Πέτρινο, συγχωνεύεται μ΄ αυτή την πρόταση του  υπουργείου. Σε λίγο τα παιδιά θα στοιβάζονται σε μεγαλύτερα τμήματα  και πάνω από δέκα είναι οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που καταργούνται .
 Μεγάλοι χαμένοι σ’ όλη αυτή την ιστορία είναι οι μαθητές που στριμώχνονται σε υπεράριθμα τμήματα, σε ακατάλληλα σχολεία με προγράμματα που αντικαθιστούν τη γνώση με την πληροφορία και την δεξιότητα.
 Χαμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί αφού δημιουργούνται 
 « πλασματικές» υπεραριθμίες, εξαιτίας της μείωσης των οργανικών ,που οδηγούν σε υποχρεωτικές  μετακινήσεις, διαθεσιμότητες και τελικά απολύσεις, υποβαθμίζοντας ακόμη πιο πολύ την ποιότητα της εκπαίδευσης.
  Χαμένοι και οι γονείς που θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν τα λειτουργικά έξοδα, για να μάθουν τα παιδιά  γράμματα.
  Εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι , γονείς,  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

  •    Η υποβάθμιση των σχολείων οδηγεί στην μείωση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας.
  •     Να μην επιτρέψουμε να διαλυθεί το Δημόσιο σχολείο.
  •     Να μην γίνει καμία συγχώνευση των σχολείων.

                 Τα Δ.Σ. των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
                      του 5ου και 22ου Δημ.Σχ. Κερατσινίου 

Δελτίο τύπου

  Πάνω από 150 γονείς ,  συμμετείχαν το απόγευμα της Τρίτης 20/5 στη συνέλευση  για τις συγχωνεύσεις  του 5ου και του 22ου σχολείων.
  Ο  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος  «Ν.Πλουμπίδης», η Ένωση Γονέων Κερατσινίου , οι  διευθύντριες και εκπαιδευτικοί καθώς και εκπρόσωποι  δημοτικών κινήσεων , τοποθετήθηκαν δηλώνοντας την αντίθεσή τους με το νέο κύμα συγχωνεύσεων.
  Ακούστηκαν αρκετές γνώμες και προτάσεις για την οργάνωση των δράσεων ενάντια στις συγχωνεύσεις. Έγινε συζήτηση και οργανώθηκε η άνοδος στο Υπουργείο την Τετάρτη με πούλμαν  από το σχολείο με γονείς και δασκάλους .
 Από τη μεριά της Ένωσης Γονέων ανακοινώθηκε ότι  την επόμενη Τρίτη 27/5 στις 2.30μ.μ.  καλεί σε συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘ μαζί με την ΑΣΓΜΕ.
Διατυπώθηκε απ’ όλους η ανάγκη για κοινό και συντονισμένο αγώνα ώστε μαζί και με τα υπόλοιπα σχολεία ,τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών να αναπτυχθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς που πλήττουν άμεσα το δημόσιο σχολείο.
Αποφασίστηκε νέα συνέλευση την Τρίτη 27 Μάη στις 6.30 μ.μ., όπου θα καλεστούν σωματεία, φορείς και συλλογικότητες της πόλης για να υπάρξει μεγαλύτερη μαζικοποίηση του αγώνα.

    ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
της σύσκεψης συντονισμού
Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

   Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19/5/2014, στα γραφεία της ΔΟΕ, ύστερα από κάλεσμα του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αριστοτέλης»  σύσκεψη συντονισμού συλλόγων για τα ζητήματα της αυτοαξιολόγησης και των συγχωνεύσεων-καταργήσεων-υποβιβασμών, στην οποία συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι σύλλογοι Π.Ε. Α’ Αθήνας, «Αθηνά», Αιγάλεω, Αμαρούσιο, Άνω Λιοσίων–Ζεφυρίου–Φυλής, «Αριστοτέλης», Δυτικής Αττικής, «Κ. Σωτηρίου», Κορυδαλλός-Αγ. Βαρβάρα, Κερατσινίου–Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Νίκαιας-Πειραιά, Ν. Σμύρνης, Παρθενώνας, Πειραιά «η Πρόοδος», «Ρ. Φεραίος».

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
  Ειδικά για τα ζητήματα των συγχωνεύσεων αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 21/5/2014, στις 13.30 και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Καλούμε την ΑΣΓΜΕ, τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις τους να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στην κινητοποίησή αυτή.
  Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά με ταχείς ρυθμούς σε νέο κύμα καταργήσεων, συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολείων που κρατούσε στα συρτάρια του ως το εφτασφράγιστο μυστικό της εκ νέου παράδοσης των δημόσιων σχολείων στο μνημονιακό Προκρούστη, επιχειρώντας να αιφνιδιάσει το εκπαιδευτικό κίνημα. Πρόκειται στην ουσία για ένα νέο κύμα καταργήσεων σχολικών μονάδων με στόχο τις δραστικές περικοπές του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα επεισόδιο στην αντιεκπαιδευτική πολιτική όπως προωθείται από κυβέρνηση–ΕΕ–ΔΝΤ τα τελευταία 4 χρόνια με στόχο την αποδόμηση του δημόσιου δωρεάν σχολείου.
     Στην  Πρωτοβάθμια εκπαίδευση συγχωνεύονται 128 δημοτικά και 74 νηπιαγωγεία, καταργούνται 15 δημοτικά σχολεία και 30 νηπιαγωγεία και ιδρύονται έξι νέα δημοτικά και έντεκα νηπιαγωγεία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχωνεύονται 16 γυμνάσια και λύκεια, 12 ΕΠΑΛ, ενώ καταργούνται ένα γυμνάσιο και τρία ΕΠΑΛ και ιδρύονται ένα γυμνάσιο, δύο γενικά λύκεια και 14 ΕΠΑΛ καθώς και έξι λυκειακές τάξεις σε γυμνάσια. Δεκάδες θέσεις χάνονται και από υποβιβασμούς σχολικών μονάδων.


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής 
Τηλ/Fax 2104614202
goneiskerdrap@gmail.com --- goneiskerdrap.blogspot.com--- www.goneis.org.


                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Σε χθεσινά δημοσιεύματα αναφέρεται ότι συγχωνεύονται 128 δημοτικά και 74 νηπιαγωγεία, επίσης καταργούνται 15 δημοτικά σχολεία και 30 νηπιαγωγεία. Παράλληλα, συγχωνεύονται 16 γυμνάσια και λύκεια, 12 ΕΠΑΛ, ενώ καταργούνται ένα γυμνάσιο και τρία ΕΠΑΛ.

   Ανάμεσα στα υπό συγχώνευση, βρίσκονται το 5ο 12/Θ Δ.Σ. και το 22ο 6/Θ Δ.Σ. Κερατσινίου, τα οποία συγχωνεύονται στο 5ο 14/Θ Δ.Σ. Κερατσινίου. Είναι η δεύτερη προσπάθεια συγχώνευσης του 5ου & 22ου Δ.Σ. μετά τον Νοέμβρη του 2013, όταν το υπουργείο αιφνιδιαστικά, προσπάθησε να περάσει την συγχώνευση των παραπάνω σχολείων. Τότε η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι των δυο δημοτικών σχολείων, μετά από μια μαζική Γενική Συνέλευση και πολυήμερες κινητοποιήσεις, στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, καταφέραμε να αποτρέψουμε την συγχώνευση.

Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Όχι στις συγχωνεύσεις

      Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά με ταχείς ρυθμούς στις συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων επιχειρώντας να αιφνιδιάσει το εκπαιδευτικό κίνημα. Πρόκειται στην ουσία για ένα νέο κύμα καταργήσεων σχολικών μονάδων με στόχο τις δραστικές περικοπές του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμα επεισόδιο στην αντιεκπαιδευτική πολιτική όπως προωθείται από κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ τα τελευταία 4 χρόνια με στόχο την αποδόμηση του δημόσιου δωρεάν σχολείου.   
   Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταργούνται 15 δημοτικά και 30 νηπιαγωγεία,  συγχωνεύονται 128 σχολεία  και 74 νηπιαγωγεία, καταργούνται δηλαδή 79 σχολεία και 67 νηπιαγωγεία !Επιπλέον υποβιβάζονται 130 δημοτικά και 20 νηπιαγωγεία. Στα νούμερα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ολοήμερα τμήματα στα παραπάνω  δημοτικά και νηπιαγωγεία τα οποία επίσης καταργούνται. Χιλιάδες παιδιά θα στοιβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα ενώ περισσότερες από 600 θέσεις εργασίας καταργούνται.

   Συγκεκριμένα στην περιοχή μας
   Ένα ιστορικό σχολείο, από τα πρώτα στο Κερατσίνι, που  από τις αίθουσες του πέρασαν χιλιάδες Κερατσινιώτες,   το «Πέτρινο» εξαφανίζεται από το σχολικό χάρτη με μια απλή υπουργική απόφαση. Πάνω από δέκα είναι οι οργανικές θέσεις που χάνονται και  στα τμήματα σε λίγο θα στριμώχνονται πολύ περισσότεροι μαθητές. Ακόμη και η απόφαση«438/2013»  που επικαλείται το έγγραφο του υπουργείου παιδείας για το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου, είναι αρνητική για οποιαδήποτε μεταβολή (σύμπτυξη ή συγχώνευση) στα σχολεία του Δήμου μας. 
   Φυσικά αυτό είναι ένα «γεγονός» που ακολουθεί  μια σειρά  άλλα, τις συγχωνεύσεις που έγιναν στα σχολεία μας πριν δυο χρόνια, την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών αλλά και στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.
Και τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά;
   Ότι το επόμενο βήμα είναι οι συμπτύξεις τμημάτων ξεκινώντας από τα νέα τμήματα της πρώτης τάξης του Σεπτεμβρίου που το υπουργείο θα επιδιώξει να κλείσει 25άρια και 27άρια τμήματα για να ισορροπήσει τη νέα οργανικότητα με τη λειτουργικότητα των σχολείων. Έτσι όμως υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η δημόσια εκπαίδευση. 
   Έχουν το θράσος επιπλέον, να ζητούν από τα σχολεία που συγχωνεύονται – καταργούνται, από σχολεία δηλαδή που θα τα σβήσουν από το σχολικό χάρτη, να προχωρήσουν σε έκθεση γενικής εκτίμησης και σχέδια εργασίας για την επόμενη χρονιά στα πλαίσια της ΑΕΕ !!
Δεν θα μας αιφνιδιάσουν !
Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ενωμένη και θα αντιδράσει άμεσα :
*              Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να κηρύξει 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘ, την Τετάρτη 21 Μάη. Καλούμε τους συναδέλφους, τις ενώσεις και τους συλλόγους γονέων, τις ΕΛΜΕ, τους τοπικούς φορείς, να κατέβουμε μαζικά στο υπουργείο, να ξεκινήσουμε με πούλμαν από κάθε σχολείο, να δώσουμε αποφασιστική απάντηση σε όσους απεργάζονται την κατάργηση των σχολείων μας.
*            Καλούμε τους συναδέλφους στα σχολεία που δεν συγχωνεύονται ή υποβαθμίζονται να κατανοήσουν ότι αύριο έρχεται και η δική τους σειρά, πρόκειται για μια πολιτική που απειλεί το δημόσιο σχολείο και τις ζωές μας, εφόσον ο κύκλος των συγχωνεύσεων – υποβιβασμών δεν έχει ολοκληρωθεί και προβλέπεται συνέχεια κατόπιν των εκλογών.
*             Καλούμε τις ενώσεις γονέων, τους συλλόγους γονέων, τους τοπικούς φορείς, να δώσουμε ενωμένοι τη μάχη για τη διάσωση των σχολείων μας.
*           Συμμετέχουμε στο κάλεσμα, συζήτηση για  κλιμάκωση του αγώνα των Συλλόγων Γονέων των σχολείων την Τρίτη 20 Μάη, στις 18.30, στο 5ο- 22ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου (Ταϋγέτου 8)
*            Οργανώνουμε τη συγκέντρωση της Τετάρτης 21/5 στο ΥΠΑΙΘ, κάνοντας χρήση των τρίωρων στάσεων εργασίας που κήρυξε η ΔΟΕ για την κινητοποίηση – συγκέντρωση στο ΥΠΑΙΘ.(  τρίωρη στάση εργασίας  11.30-14μμ για το πρωινό ωράριο και  12.30- 15.00 μ μ για το ολοήμερο). Κλείνουμε τα σχολεία μας και κατεβαίνουμε μαζικά και οργανωμένα στο ΥΠΑΙΘ μαζί με όλη τη σχολική κοινότητα και τους φορείς.
                                                             ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
                    ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
                                                 ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!

Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Για τη συνέλευση του συλλόγου

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

   Καταγγέλλουμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Πειραιά κο Οικονόμου, ο οποίος έχοντας λάβει γνώση του αιτήματος μας για παροχή άδειας για την Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου μας, από την Τετάρτη 16 Απριλίου, απάντησε αρνητικά (τηλεφωνικά, γραπτά δεν έχει απαντήσει ακόμα ...) τη Δευτέρα 12 Μάη, παρεμποδίζοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότερη διαδικασία ενώ παράλληλα πλήττονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
  Για 31, συνεχή, χρόνια κάτω από την πίεση των συνδικάτων η εφαρμοζόμενη πρακτική της διοίκησης της εκπαίδευσης ήταν η χορήγηση των αδειών, για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων τους και στις αρχαιρεσίες που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.  Η αδιαμφισβήτητη μέχρι σήμερα παροχή διευκόλυνσης για τη διενέργεια γενικών συνελεύσεων εντός του ωραρίου εργασίας, καταδεικνύει ότι το δικαίωμα αυτό είχε καταστεί “κεκτημένο”. Πρόκειται για κεκτημένο δικαίωμα ενημέρωσης, διαβούλευσης, συνδιαμόρφωσης, αλλά  και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.
   Ο φασισμός της κυβέρνησης έχει βάλει στόχο και το συνδικαλιστικό κίνημα, μαζί με τους δντες εκπ/σης που υλοποιούν τις πιο μαύρες πολιτικές. Αυτοί που καταργούν το δικαίωμα όταν για πολλά χρόνια έκαναν χρήση του (αλήθεια πήγαν κάποια φορά σε μέρα συνέλευσης να κάνουν μάθημα;), κόπτονται για το καλό των μαθητών, όταν κλείνουν τα μάτια τους αδιαφορώντας για τα κενά, για την υποχρηματοδότηση, για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, τα μεγάλα τμήματα, τις μετακινήσεις εκπ/κων.
  Δηλώνουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα τους έχει διαγράψει πρακτικά και ηθικά από τις τάξεις του και τους έχει παραδώσει στις μαύρες σελίδες του επιθεωρητισμού. 
  Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι και στην εκπαίδευση προσπαθούν να εφαρμόσουν την τακτική του ''σοκ και δέος'', όμως ο αυταρχισμός έχει κοντά ποδάρια. Έμπρακτα αποδεικνύουν μ' αυτές τις επιλογές την απομόνωση στην οποία βρίσκονται στους χώρους της παιδείας, όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία.
Δεν τους φοβόμαστε. Οι μέρες της νίκης πλησιάζουν ενάντια στο μαύρο και σκοτεινό που υπηρετούν.  

   Ως απάντηση στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας,  σας καλούμε σε μαζική συνέλευση την Πέμπτη 15 Μάη στις 14.30, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου  (Ταϋγέτου 8, ισχύει η ΗΔ)

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Ημερήσια διάταξη για την Γ.Σ. του συλλόγου στις 15/05/2014.Συνάδελφοι/ισσες σύμφωνα με το νόμο 1262/82 και τα σχετικά άρθρα του καταστατικού του συλλόγου μας σας καλούμε στη β΄τακτική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μάη 2014 στο 5ο Δ.Σχ. Κερατσινίου (Ταϋγέτου 8) στο  Κερατσίνι από τις 8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ..
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

ü Τοποθετήσεις αιρετών.(7 λεπτά)
ü Κριτική πεπραγμένων του Δ.Σ της ΔΟΕ.(7 λεπτά)
ü Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ της  ΔΟΕ.(5 λεπτά)
ü  Συζήτηση των προτάσεων της ημερήσιας   διάταξης της 83ης  Γ.Σ. του κλάδου.(3 λεπτά)

Παρατηρήσεις:
Για τη συμμετοχή των συναδέλφων όλων των μελών του συλλόγου μας στις εργασίες της Γ.Σ χορηγήθηκε άδεια από τη Δ/νση του ΠΥΣΠΕ.
Όσοι συνάδελφοι δε θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με το νόμο, να εργαστούν κανονικά στο σχολείο τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την καλύτερη διεξαγωγή της Γ.Σ να έχετε ενημερωθεί από τη σελίδα της Ομοσπονδίας για το τελευταίο διδασκαλικό βήμα με την προσωρινή ημερήσια διάταξη της 83ης Γ.Σ του κλάδου και τη σχετική ανακοίνωση του συλλόγου μας. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα της ΔΟΕ, να απευθυνθούν στα μέλη του δ.σ που ενημερώνουν τα σχολεία τους .


Η Πρόεδρος                                                   Ο Γραμματέας

Κυριακή Νικολάου                                         Βασίλης Βατίστας

Ανοιχτή πρόταση προς ΔΟΕ, ΟΛΜΕ συλλόγους Π.Ε, ΕΛΜΕ.
Συναδέλφισσες/οι.
Η επίθεση και ο αυταρχισμός  είναι μέρος της συνολικότερης πολιτικής της κυβέρνησης και του καπιταλιστικού συστήματος, που επιχειρεί με τη βία κάθε μορφής να επιβάλει τα αντιλαϊκά μέτρα και να καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο το φόβο βασικό όπλο της στην αντιπαράθεση της με τον κόσμο της εργασίας.
          Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλες τις δράσεις  απέδειξε πως είναι η σημαντικότερη ασπίδα προστασίας και η μόνη που μπορεί να αποτρέψει αυταρχικές ενέργειες πειθαρχικές συνέπειες είναι ο ενωμένος αγώνας, με όλα τα μέσα.
          Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και του υπουργείου δεν αφορούν μόνο την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση αλλά τη συνολική αναδιάρθρωση στην εργασία και στην εκπαίδευση. Τα μέτρα που σχεδιάζουν, οργανικές, συγχωνεύσεις, μεταθέσεις, διαθεσιμότητες, απολύσεις, νέες μισθολογικές ρυθμίσεις και πολλά άλλα έρχονται για να συνεχίσουν την επίθεση στο σχολείο και στον εκπαιδευτικό.
Συναδέλφισσες/οι.
          Το συνδικαλιστικό κίνημα των δασκάλων, από το Μεσοπόλεμο, την Αντίσταση, την επτάχρονη δικτατορία, μέχρι τους αγώνες για την επετηρίδα και τη μεγαλειώδη απεργία το 2006, απέδειξε με τον πλέον μαχητικό τρόπο τον διεκδικητικό του προσανατολισμό. Αταλάντευτα πάλεψε και κέρδισε τη δημοκρατία του, την αναβάθμιση των σπουδών του, την οικονομική του αναβάθμιση, την κατάργηση των επιθεωρητών.
          Σήμερα καλούμαστε να γράψουμε τη δική μας ιστορία και πάλι, αταλάντευτα, υποστηρίζοντας το δημόσιο σχολείο, τη δημοκρατία και τις ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και απολαμβάναμε μέχρι σήμερα.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ                                     
Ο πολιτικός παρανομαστής του νομοσχεδίου της ειδικής αγωγής βάζει με μεγαλύτερη σφοδρότητα τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην ειδική εκπαίδευση και ακολουθεί την πιστή εφαρμογή των μνημονίων-ΕΕ-τρόικας. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εφαρμογές σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής (αλλαγές των εργασιακών σχέσεων με εκπαιδευτικούς που «απασχολούνται επωφελούμενοι» με 5μηνες συμβάσεις και μισθούς πείνας, απουσία μόνιμων διορισμών, ψαλίδισμα των κοινωνικών παροχών σε θεραπείες μαθητών με αναπηρίες, ιατρικοποίηση του χώρου με όσα αυτό συνεπάγεται και επικράτηση δομών με εργασιακή ρευστότητα και θολές αρμοδιότητες), συνεχίζεται η πολυεπίπεδη αποδόμηση της ειδικής εκπαίδευσης. Η καπιταλιστική κρίση αγγίζει και την εκπαίδευση. Με υποχρηματοδότηση κοντά στο 2% του ΑΕΠ, με το κλείσιμο 2.000 σχολείων (και την προετοιμασία 1.700 ακόμη για φέτος), την κατάργηση ειδικοτήτων για 20.000 μαθητές, με την υποταγή της εκπαίδευσης στην αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το «νέο Λύκειο» τον ανυπέρβλητων ταξικών φραγμών, με την μαθητεία-τζάμπα εργασία της νέας γενιάς, με την υποστελέχωση και τα χιλιάδες κενά, την υπαγωγή των πανεπιστημίων στις επιχειρήσεις  φτιάχνουν ένα εφιαλτικό τοπίο για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο επιδιώκει να μεταθέσει τις ευθύνες του για την λειψή έως ανύπαρκτη ειδική αγωγή στις πλάτες των εκπαιδευτικών και προσπαθεί εκ παραλλήλου-ακροβατώντας επικίνδυνα- να «επιλύσει» τις επιπτώσεις πολιτικών επιλογών που χάρισαν χρήμα σε ημέτερους και μη κερδοσκόπους (προγράμματα 400 ωρών, «επιμορφώσεις» μέσω πολυδιαφημιζόμενων ΕΣΠΑ, κ.α.). Προσπαθεί να φέρει σε αντιπαράθεση τμήματα εργαζομένων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενο την ανάγκη για εργασία, σε πολιτικό τοπίο απολύσεων και συρρίκνωσης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας να κρατήσει μια υποτιθέμενη διαβούλευση στα όρια ασφαλούς για το ίδιο αντιπαράθεσης.
Το νομοσχέδιο της ειδικής αγωγής φέρνει στην επιφάνεια τις πραγματικές αντιπαραθέσεις και τα επίδικα που αφορούν στην παραπέρα υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των ΑμΕΑ καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο χώρο: