Επικοινωνία


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βατίστας Βασίλης              
 Email: spenploumpidis@gmail.com            
 Τηλέφωνα:  4411002 - 6945859884       

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρύπα Παρασκευή (Βιβή)                
      Τηλέφωνα :4411400- 6979735074

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τριάντη Ευθυμία  
                       Email: spenploumpidis@gmail.com
Τηλέφωνα:    4413699 - 6944435681  
  

Email συλλόγου: spenploumpidis@gmail.com