Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Aνακοίνωση του συλλόγουΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,


Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση.
    

Μετά τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στην υπογραφή του κειμένου του συλλόγου και της ΔΟΕ, την ενημέρωση των σχολείων, τη συνάντηση με τους δντες και τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων το επόμενο διάστημα αναλαμβάνουμε κι άλλες δράσεις:

1.     ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ σας καλούμε να μην εκδηλώσετε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας», όπως έγινε την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής το 2010, με αντίστοιχους τρόπους, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΘΕΝΟΣ!  Επισημαίνουμε ΚΑΙ ΠΑΛΙ ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας».
2.     Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις των μελών των δσ για να γίνει νέος κύκλος συζήτησης με θέμα την αυτοαξιολόγηση και το πρακτικό, καθώς και τις εξελίξεις.
3.     Θα υλοποιηθεί συνάντηση και με τους σχολικούς συμβούλους.
4.     Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, τους/τις συναδέλφους Δ/ντες, Δ/ντριες, τους/τις Προϊσταμένους Ν/γειων να μη προχωρήσουν σε διαδικασίες υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης.   


Ενδεικτικά προτείνουμε το πρακτικό να γράφει…….

Σήμερα, ……….....…….. .…./ 01/ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου ……………..……………….. σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με τη με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10-12-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.
Μετά από την εισήγηση του/της Διευθυντ... του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, και, αφού ο Σύλλογος Διδασκόντων έλαβε υπόψη του:
ü το Νόμο 3848/2010 που αφορά την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση,
ü το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ü τη σχετική εγκύκλιο  που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδα, και τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
ü τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας για τα παραπάνω,
ü τις Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του οικείου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε., και
ü τις Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου Περάματος,
τόσο κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, όσο και από τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής του σχολείου διαπίστωσε ότι:
Ø δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας, και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η σχετική στελέχωσή τους.

Με την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:Δεν υπάρχουν σχόλια: