Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Παραβίαση διδακτικού ωραρίου

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία τα οποία σιτίζουν όλους τους μαθητές κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, υπηρετώντας με την εργασία τους το μορφωτικό δικαίωμα  των παιδιών που ζουν σε αυτές τις περιοχές, αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες ως προς τη λειτουργία των προγραμμάτων.

Το νέο προγράμμα λειτουργίας  καθορίστηκε με την εγκύκλιο  του ΥΠ με αρ Πρωτ Φ14/21161/168817/Δ1 στις 11 10 2016 και ισχύει για όλες τις σχολικές μονάδες που υλοποιούν το Πρόγραμμα Σίτισης “Σχολικά Γεύματα”. Ως συνέπεια του προγράμματος είναι σε ορισμένες περιπτώσεις συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία να εργάζονται περισσότερο από το διδακτικό και εργασιακό ωράριό τους. Κάποιοι συνάδελφοι εξαιτίας της αλλαγής αυτής, προσέρχονται στις 9:50 και σχολούν στις 16:00. Συνέπεια αυτού είναι να συγκεντρώνεται επιπλέον απλήρωτος διδακτικός και εργασιακός χρόνος στον εβδομαδιαίο κύκλο εργασίας τους.
Θεωρούμε την κατάσταση αυτή απαράδεκτη και διεκδικούμε στα πλαίσια της παιδαγωγικής ελευθερίας οι συνάδελφοι αυτοί ή να τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα ή να αμείβονται για τον επιπλέον χρόνο εργασίας τους.
Ζητάμε από τον Δντη εκπ/σης, όπως και πέρσι, το ωρολόγιο πρόγραμμα να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί βάσει της επιλογής των συλλόγων διδασκόντων, με σκοπό την εύρυθμη παιδαγωγική λειτουργία και την κοινωνική μέριμνα των παιδιών.

Καλούμε τη ΔΟΕ να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: