Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com                       18/03/2017

            Το ΔΣ του Συλλόγου Κερατσινίου Περάματος “Ν Πλουμπίδης” συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Μάρτη, με τον Δ/ντη Εκπ/σης Πειραιά για το θέμα των ορίων των Νηπιαγωγείων.
            Κύριο αίτημα εκ μέρους του συλλόγου, υπήρξε η προϋπόθεση  να μη χαθεί καμιά οργανική θέση σε τμήματα ολοήμερου ή   πρωινού Νηπιαγωγείου, λόγω  του νέου επανακαθορισμού ορίων των Νηπιαγωγείων και τις εγγραφές νηπίων - προνηπίων στο χρονικό διάστημα 2-20 Μάη.  Επιπρόσθετα,  o Δντης Εκπσης ρωτήθηκε  ποια θα είναι  θέση του γραφείου σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Προϊσταμένων.
            Για το θέμα ο Δντης Εκπσης είπε ότι πρώτα θα δουν τις προτάσεις των Νηπιαγωγείων, όπως αυτές θα κατατεθούν, σε πλαίσιο  συνεννόησης με  βάση τις απόψεις από τις ίδιες τις Προϊσταμένες,  πιθανόν να χρειαστεί και νέα συνάντηση με τον Σύλλογο, ενώ μέχρι την 1η Μάη θα πρέπει η κατάσταση να έχει αποσαφηνιστεί.  Δήλωσε δε, ότι υποχρεωτικά και με το ζόρι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
            Για τις πιθανές εγγραφές “εκτός ορίων” απάντησε για ειδικούς λόγους, πιθανόν και να γίνουν, αν το επιθυμεί ο γονιός ή προϋπάρχει παιδί που βρίσκεται στο αντίστοιχο Δημοτικό, με  ευθύνη της Προϊσταμένης σε αδικαιολόγητη περίπτωση,  όπως κι ότι κατά παρέκκλιση λειτουργούν ολιγάριθμα ολοήμερα τμήματα, μικρότερα του απαιτούμενου αριθμού σύστασής τους,  λόγω χώρων ή ειδικών συνθηκών.
         Τόνισε δε, τον ιδιαίτερο τρόπο που τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια απομυζούν παιδιά  από το Δημόσιο Νηπιαγωγείο, εφόσον δε ζητούν βεβαιώσεις, ενώ για το Δημόσιο Νηπ/γειο αποτελεί προϋπόθεση και δήλωσε ότι ήδη έχει μπει σε διαδικασία ελέγχου αυτής της τακτικής.
  Δήλωσε δε,  ότι δεν πρόκειται να χαθεί η υπάρχουσα λειτουργικότητα σε κανένα σχολείο.
         Αναλυτικά και θέτοντας τους προβληματισμούς που έχουν προκύψει στα νηπ/γεια σε Κερατσίνι Πέραμα, δηλώσαμε  ότι ως Σύλλογος επιδιώκουμε την ομαλή επίλυση τυχόν διαφορών, μέσω της  άμεσης συνεννόησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών, πράγμα που ήδη έχει γίνει με την πρώτη συνάντηση μετάξυ του Συλλόγου και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγών. Αναφερθήκαμε αναλυτικά στη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, καθώς και στην επόμενη συνάντηση μαζί τους με τα πραγματικά αριθμητικά δεδομένα, με την ολοκλήρωση των εγγραφών.
            Τέλος, στην ερώτησή μας, για το θέμα παιδιών με ειδικές ανάγκες και την αντίστοιχη μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, μας παρέπεμψε στο ΦΕΚτεύχος Α’ 17/15.02 και στον Νόμο υπ΄αριθμό 4452, όπου “ Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός,  ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.” και για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες “ Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων, ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου”.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι
       Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις εκπαιδευτικές κυβερνητικές  πολιτικές, της  εξαφάνισης τόσο  των αναγκών των μαθητών όσο  και των διορισμών του αναγκαίου και υποχρεωτικού εκπαιδευτικού δυναμικού, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων με το όσο το δυνατόν  χαμηλότερο κόστος.
       Για μας,  ΠΑΓΙΑ πρωταρχική αναγκαιότητα και υποχρεώση, όρος βασικός για τη διεκδίκηση των αυτονόητων παιδαγωγικών κι εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, αλλά και των εργασιακών διακιωμάτων των εκπαιδευτικών,  είναι  η αλληλεγγύη και η άμεση συνεννόηση και διεκδίκηση των αιτημάτων, βάσει κεντρικής σύμπνοιας από τη ΒΑΣΗ.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια: