Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com                       30/03/2017
Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Όπως όλες/ όλοι γνωρίζετε το πρόγραμμα σίτισης υλοποιείται ήδη τρίτη  χρονιά στα σχολεία του Περάματος και αποτελεί κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Στα τρία αυτά χρόνια ως εκπαιδευτικοί δώσαμε τη μάχη αυτή με ευαισθησία υπηρετώντας τις αξίες μας και στηρίξαμε έμπρακτα τις ανάγκες των μαθητών μας και των οικογενειών τους.
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την τραπεζοκόμο, την ευελιξία του προγράμματος, τον τρόπο παράδοσης, τους χρόνους και μια σειρά άλλα ζητήματα που προέκυψαν σε ένα τόσο δύσκολο έργο.

Έτσι λοιπόν, την πρώτη χρονιά υπήρξε  ευελιξία στη διαμόρφωση του προγράμματος των σχολικών μονάδων, από τον ίδιο τον σύλλογο διδασκόντων.
Ακολούθησε μονιμοποίηση του προγράμματος σίτισης από 12.50- 1.15, με αρκετές αντιδράσεις από τις/τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες μεταφέρθηκαν  μέσω του ΔΣ και στον Δντη Εκπσης.
Στη συνέχεια κι αντιμετωπίζοντας την πραγματική περικοπή του μαθήματος της τελευταίας διδακτικής ώρας, νέα εγκύκλιος παρέχει τη δυνατότητα το φαγητό να δίνεται κατά την αποχώρηση των μαθητών.
Στις 21/03/2017 νέα Υπουργική Απόφαση επιβάλλει αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών,13.15΄- 13.45΄,  χωρίς τον συνυπολογισμό της ώρας ως διδακτικής, στην πάγια λογική των περικοπών διδακτικών ωρών και στη διάθεση των εκπαιδευτικών σε υποχρεωτικό “εθελοντισμό” εντός της σχολικής μονάδας, σύμφυτη πρακτική με  την προγενέστερή ΥΑ Φίλη, για τη μη αναγνώριση ως διδακτικής ώρας όσων παραμένουν κι επιβλέπουν κατά τη σίτιση στο νέο ολοήμερο πρόγραμμα.
Αβίαστα δε,  προκύπτει το ανεφάρμοστο  του εκπαιδευτικού χρόνου: Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χρονικά, αφού στις 13.15' οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμα την ευθύνη της τάξης τους,  παραδίδουν παιδιά, επικοινωνούν τηλεφωνικά με γονείς όσων μαθητών δεν έχουν αποχωρήσει, εφημερεύουν, ενημερώνουν γονείς, μπαίνουν σε ολοήμερο τμήμα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να παραλαμβάνουν γεύματα και να σιτίζουν;
 Διαβάζοντας με προσοχή την εγκύκλιο  κάποιος, ανακαλύπτει πολλά κι ενδιαφέροντα σχετικά με την ευθύνη στη μεταφορά και την επίβλεψη παραλαβής τροφίμων:
 Με ποιον τρόπο υπουργική απόφαση υποχρεώνει εκπαιδευτικούς  να προβαίνουν σε οργανοληπτικό έλεγχο τροφίμων,  να τον καθιστούν υπεύθυνο συσχετισμού με αντικειμενικές εκτιμήσεις θερμοκρασίας κι ελέγχου τροφίμων, να τον υποχρεώνουν σε επιβεβαίωσηση ποιότητας ασφάλειας της τροφής, εξειδικεύσεις  που απαιτούν συνδρομή και ευθύνη  μόνο από έμπειρους ειδικούς και χειριστές τροφίμων.
  Ποιος φέρει την ευθύνη της καταλληλότητας ή μη των γευμάτων; Τι θα συμβεί σε περίπτωση που εκπκός χρεωθεί τη μη ορθή παραλαβή των τροφίμων, τον κατάλληλο  έλεγχο βάσει του αυξημένου μικροβιολογικού φορτίου στα τρόφιμα;
 Θυμίζουμε επίσης ότι πολλοί μαθητές μετά το σχολείο, ακολουθούν μια σειρά δραστηριότητες, γονείς που αλλάζουν βάρδιες στις δουλειές τους, ξένες γλώσσες, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες που έχουν ενταχθεί και διαμορφώσει τον οικογενειακό σχεδιασμό από τον Σεπτέμβρη.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό:

 Αν το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης θέλει να διακόψει το πρόγραμμα, ή να περιορίσει τις μερίδες σισιτίου, μπορεί να το κάνει χωρίς να θέτει σε επικινδυνότητα, κοινωνική κατηγοριοποίηση  και στιγματισμό τους μαθητές/τριες των σχολείων της πόλης μας,  υποχρεώνοντας   τα ίδια  τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους, να δηλώσουν ότι παραμένουν  πέρα του διδακτικού τους ωραρίου και χωρίς να παρακολουθούν ολοήμερο τμήμα αποκλειστικά και μόνο για να τραφούν. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε την πρώτη απαράβατη συμφωνία πριν τρία χρόνια.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πέρα από τις προφανείς δυσκολίες εφαρμογής της, που στην ουσία την καθιστούν μη εκτελέσιμη, καταστρατηγεί εκ νέου τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τις/ τους καθιστά υπεύθυνους, ενώ είναι εντελώς αναρμόδιοι σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στιγματίζει και στοχοποιεί τα παιδιά και τις οικογένεις τους που θα συμμετέχουν σε αυτό.

Με βάση τα παραπάνω το δσ προχωρεί στα παρακάτω:
Συνάντηση με Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνάντηση με Υπουργείο Παιδείας.
Συνάντηση με Δήμαρχο Περάματος.
Ενημέρωση των γονέων.

ΚΑΛΟΥΜΕ:
Ø Τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν και να εκφράσουν την αντίρρησή τους για τους παραπάνω λόγους και ότι άλλο δημιουργεί πρόβλημα.
Ø Σε περίπτωση που το υπουργείο επιμείνει στην εφαρμογή, ο σύλλογος κηρύσσει επαναλαμβανομένες στάσεις εργασίας, την τελευταία ώρα του εργασιακού ωραρίου και στηρίζει οικονομικά τον αγώνα.

Ø Η ΔΟΕ να προχωρήσει σε συνδικαλιστική στήριξη, εκ νέου ανάδειξης του προβλήματος και ανάληψης πρωτοβουλιών.Δεν υπάρχουν σχόλια: