Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com                       31/09/2017
                  Συναδέλφισσες συνάδελφοι το ΔΣ σας εύχεται καλή σχολική χρονιά.
 Καλή δύναμη σε όλους για συλλογικούς αγώνες προάσπισης στην εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή μας.
Με τον γνώριμο αιφνιδιαστικό τρόπο της  η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, την 1η Αυγούστου,  επιλέγει κι επιβάλει προεδρικό διάταγμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 20 χρόνια μετά το ΠΔ 200 και 201 του 1998, συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική, βάσει των μνημονιακών αξιώσεων,  του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

·         Το νέο Π.Δ. 79 ενσωματώνει στο σύνολό τους τις υπουργικές αποφάσεις Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, δηλαδή ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πολιτική. Με το νέο Π.Δ. 79, το δημόσιο σχολείο επισήμως πλέον καθίσταται   πολυκατακερματισμένο, φθηνό σχολείο της ευελιξίας, της αγοράς και της αποσπασματικής πληροφορίας.
·         Συγκροτείται νέος μηχανισμός περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης Π. Ε. για τη διενέργεια εγγραφών. Υλοποιώντας την κατεύθυνση του Ο.Ο.Σ.Α. για αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το νέο Π.Δ. προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σ’ ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Π. Ε. έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί επιπλέον τμήμα στο σχολείο. Επίσης, στο Π.Δ. ενσωματώνεται η διάταξη του Π.Δ. 201 για κατάργηση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία, όταν το σύνολο των μαθητών μιας τάξης μειώνεται καθώς και οι διατάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου κάθε μήνα,  ώστε να διαγράφονται από το ολοήμερο οι μαθητές που ξεπερνούν τις 15 απουσίες περικόπτοντας έτσι τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη συμμετοχή.
·         Αφαιρεί αρμοδιότητες από τον Σύλλογο Διδασκόντων. «Η σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή…» ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.5 του Π.Δ. 79. Η απαράδεκτη επιδίωξη να αφαιρεθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων το στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα της συλλογικής διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος είναι ενδεικτική της αντίληψης διοικητισμού και μονοπρόσωπων αποφάσεων.
  • Ιδρύεται αυτοτελής Σχολική Περιφέρεια Τμημάτων Ένταξης αντί να ιδρύονται Τ.Ε. σε κάθε Σχολείο και Νηπιαγωγείο με ενδεχόμενο κίνδυνο σε κάθε Τ.Ε να αντιστοιχούν περισσότερα σχολεία/νηπιαγωγεία.
·         Δίνει αυξημένο ρόλο στους σχολικούς συμβούλους, εφόσον άμεσα θα κληθούν να τον διαδραματίσουν στην εφαρμογή της αξιολόγησης (κάτι που έκαναν με ιδιαίτερη θέρμη στο πολύ πρόσφατο παρελθόν).
·         Η αποσπασματική ύπαρξή στο νέο Π.Δ. κατακτήσεων του κλάδου  (προσμέτρηση της ώρας της σίτισης στο ωράριο, κάτι το οποίο το εκπαιδευτικό κίνημα απαίτησε δυναμικά) δεν αναιρεί το συνολικό αντιεκπαιδευτικό προσανατολισμό του.
 Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε διαπίστωση υπεραριθμιών, πριν την 1η Σεπτέμβρη και παράνομη κι ανεφάρμοστη είναι. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν μπορούν να κάνουν κατανομή την 1/9 γιατί τόσο το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν υπάρχει στο σύνολό του στη σχολική μονάδα, αλλά και οι υπηρεσιακές μεταβολές βρίσκονται σε εκκρεμότητα.  Οποιαδήποτε συνεδρίαση με αυτό το θέμα είναι και πάλι κι  ανεφάρμοστη και παράνομη.  Ειδικά φέτος, για να λειτουργήσουν τα σχολεία τουλάχιστον με την περσινή επάρκεια, και για καλυφθεί η ώρα της σίτισης, χρειάζεται να γίνουν περισσότερες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ακόμα και από τις περσινές καθώς και προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων/νηπιαγωγών και ειδικοτήτων πολλαπλάσιες των περσινών!
·         Οι Σύλλογοι  Διδασκόντων δεν είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στην κατανομή με βάση τις ώρες αν προηγούμενα δε στελεχωθούν τα σχολεία από όλους τους συναδέλφους (δασκάλους και ειδικότητες) γράφοντας όπως και η περσινή απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ:
   «Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……………………………………… Δημοτικού Σχολείου συνεδρίασε σήμερα …/9/2017 και διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατανομή και την ανάθεση ωρών επειδή δεν είναι παρόν το αναγκαίο προσωπικό (δάσκαλοι – ειδικότητες) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές.»
·         Καλούμε τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην αποδεχτούν τον καθορισμό με βάση τις αντιεκπαιδευτικές μεθοδεύσεις του Υπουργείου  Παιδείας (συμπτύξεις τμημάτων, τεχνητά πλεονάσματα, συγχωνεύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις)
·         Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, να συνεδριάσουν, να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής), ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο και να διεκδικήσουν από το ΥΠΠΕΘ και τις Διευθύνσεις Π.Ε. την πλήρη κάλυψη τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
·         Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να διαμορφώσουν με δημοκρατικές διαδικασίες το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
·         Καλούμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων του συλλόγου μας να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς.
·         Μπλοκάρουμε κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθούν πλεονάζουσες ώρες για να καλυφθούν ώρες σε παράλληλη στήριξη.

·         Διεκδικούμε την ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Απαιτούμε:
·         ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
·         για κάθε δύο τμήματα ολοήμερου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης, ώστε να υπάρχει ένας υπεύθυνος για το ολοήμερο και να μη μετατρέπεται σε «φύλαξη», όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος (κάνοντας λάστιχο τα ωράρια όλων των συναδέλφων πρωί και απόγευμα)
·         ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
·         ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής
·         ένας δάσκαλος/α για κάθε μαθητή/τρια με διάγνωση για παράλληλη στήριξη- καμία ανάθεση -μοίρασμα ωρών στο υπάρχον προσωπικό
·         τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα.
·         με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο τμήμα νηπιαγωγείου - τη λειτουργία όλων των νέων τμημάτων, ώστε να μην διωχθεί από το δημόσιο Νηπιαγωγείο κανένα προνήπιο στις αντίστοιχες περιοχές.
·         Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος. Κανένα τμήμα  πάνω από 25 μαθητές και καμιά μετακίνηση μαθητή σε άλλο σχολείο με σκοπό να μη γίνει διχοτόμηση του τμήματος.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας σε παραστάση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1η Σεπτέμβρη στις 14.00 μμ κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά για τις τοποθετήσεις υπεράριθμων και τον υπολογισμό των κενών.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι
συλλογικά και αποφασιστικά από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς υπερασπίζουμε την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών και τη δουλειά όλων των εκπαιδευτικών.
Δεν υπάρχουν σχόλια: