Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

                       
                               Απαγόρευση ενισχυτικής διδασκαλίας στους αναπληρωτές ΕΣΠΑ
                                   Ακραίος διαχωρισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών

  Το ΔΣ του Συλλόγου Κερατσινίου Περάματος “Ν Πλουμπίδης¨, κατά πλειοψηφία ενημερώνει τα εξής: Με έγγραφο που έχει σταλεί στις διευθύνσεις Π.Ε. από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πράξης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ” για απασχόληση σε ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, διοικητικό  έργο κλπ.».
Εκτός από την  καθημερινή υπογραφή παρουσίας στα παρουσιολόγια του ΕΣΠΑ, το διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και τα ελάχιστα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στον διαχωρισμό και τη διάκριση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους έρχεται να προστεθεί και αυτή η απαράδεκτη «διευκρίνιση» από πλευράς Υπουργείου.
  Η  νομοθεσία και το διδακτικό έργο που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, είτε είναι μόνιμοι είτε είναι αναπληρωτές, είναι ξεκάθαρα:
1.  Σύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο “ενισχυτική διδασκαλία” νοείται η παρακολούθηση από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». Στο άρθρο 8 του ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «Στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου…»
2.  Επιπλέον, στον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386/2016, άρθρο 33, παράγραφός 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν...»

Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιόμαστε πού ακριβώς βασίζεται η εν λόγω διευκρίνιση, που εξαιρεί τους συναδέλφους αναπληρωτές από τα παραπάνω διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα, επιδιώκοντας  επιπλέον διαχωρισμούς στο σώμα των εκπαιδευτικών και προκαλεί τεράστια αναστάτωση στα σχολεία.

Καθώς το “Νέο Σχολείο” που ευαγγελίζεται την κάλυψη των κενών από την 1η Σεπτέμβρη, λειτουργεί με ότι περισσεύει στον καθένα, αρκεί να μπορεί να καλύψει διαδακτικές ώρες,  με όποιες άμεσες και ορατές  συνέπειες έχει στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, αλλά και στα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Το Υπ Παιδείας βρίσκει και πάλι τη λύση κάλυψης κενών, αναγκάζοντας  εκπαιδευτικούς   να βγουν από την τάξη τους ή να κατέβουν υποχρεωτικά στο ολοήμερο ή ακόμη και να μετακινηθούν σε διπλανά σχολεία προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας να αναλάβουν ενισχυτική διδασκαλία και διοικητικό έργο οι αναπληρωτές.

Απαιτούμε:
Την άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης οδηγίας,
Την πλήρη κάλυψη όλων των κενών με εκπαιδευτικούς
Ένα/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα
Για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη, όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος
Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες
Ενας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
Ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής
Τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών τους, χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις
Δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
Ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία
Χωρισμό όλων των πληθωρικών τμημάτων
Καμία κάλυψη αναγκών στην παράλληλη στήριξη από πλεονάσματα ωρών. Κάλυψη όλων των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναλογία ενός εκπαιδευτικού ανά μαθητή με γνωμάτευση
Αύξηση των δαπανών στο 15% του προϋπολογισμού κι οι προσλήψεις αναπληρωτών να γίνονται με χρηματοδότηση  από τον  Κρατικό Προϋπολογισμό.

Διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς, πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με των μονίμων μέχρι τότε.

Καλούμε τη ΔΟΕ να βγάλει αντίστοιχη ανακοινώση και τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν ωρολόγια προγράμματα,  υπολογίζοντας τις αναγκαίες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και διαθέτοντας αυτές και σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: