Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com                       29/09/2017
Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Το ΔΣ του συλλόγου μας, το τελευταίο διάστημα ενημερώνεται για σειρά απαιτήσεων γονέων από τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του συλλόγου μας. Απαιτήσεις που δυσκολεύουν το  παιδαγωγικό κι εκπαιδευτικό τους έργο, εφόσον συνοδεύονται από άμεσες ή έμμεσες απειλές.
 Πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκαν αξιώσεις γονέων που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών, ώστε  τα παιδιά τους να μη διδαχτούν συγκεκριμένες ενότητες από την τρέχουσα ύλη ή και να απαλλαγούν από το μάθημα, μολονότι δεν είναι  μη Χριστιανοί Ορθόδοξοι μαθητές, δηλαδή αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή άθρησκοι, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.: 12773/Δ2-23/01/2015.  Στο διαδίκτυο,  άλλωστε, κυκλοφορεί αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει παραπομπές στο Σύνταγμα και τους νόμους, από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων
 Έχοντας παρακολουθήσει ειδησεογραφικά, τον δημόσιο διάλογο που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της Επιτροπής της εκκλησίας για τα βιβλία των Θρησκευτικών, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ορίστηκε με το ΦΕΚ2104-19/06/2017. Παράλληλα στις σελίδες του ΙΕΠ περιγράφεται το ΠΣ, οι σκοποί και οι στόχοι καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της ύλης του μαθήματος ανά τάξη.

Το ΔΣ του συλλόγου μας επισημαίνει ότι:
Σεβαστό είναι  το δικαίωμα  κάθε ανθρώπου στη θρησκευτική ελευθερία, στην αναζήτηση και στον θρησκευτικό αυτοπροσδιορισμό.
Η θρησκευτική μονομέρεια  από μερίδα γονέων δεν  επιτρέπεται να πυροδοτεί αρνητικές καταστάσεις με θύματα τους εκπαιδευτικούς.
 Τα σχολικά βιβλία  σε κάθε περίπτωση είναι αποτέλεσμα παραγωγής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 
Ευθύνη για τα αναλυτικά προγράμματα, την επιλογή των περιεχομένων, τη συγγραφή και την αξιολόγηση των βιβλίων έχει μόνο το ΥΠΠΕΘ και σε καμία περίπτωση οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί βασίζονται στα σχολικά βιβλία, εφόσον αποτελούν το κεντρικό μέσο για τη διδασκαλία,  περιλαμβάνουν την ύλη του γνωστικού αντικειμένου, η οποία και επιμερίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα κι απασχολεί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ώρες.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι

 Αλγεινή εντύπωση προκαλεί  το γεγονός γονείς να εγκαλούν εκπαιδευτικούς σχολείων για τη διδασκαλία συγκεκριμένων κεφαλαίων του εν λόγω μαθήματος, πόσo μάλλον όταν αυτό γίνεται  στο όνομα της δημιουργίας ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, που εκ των πραγμάτων προϋποθέτει ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και στη σκέψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: