Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

                               
spe-ploumpidis.blogspot .com                                        14/11/2017
Απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου για τις/τους Μεταταγμένους εκπαιδευτικούς στην Π.Ε:
                     ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
                                                      ΣΤΟΥΣ    ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ
Από το 2013 χιλιάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ05 – ΠΕ07 – ΠΕ19,20 – ΠΕ32 που προέρχονται από μετάταξη από τη δευτεροβάθμια παραμένουν όμηροι του ΥΠΠΕΘ χωρίς να τους χορηγούνται οργανικές θέσεις, βιώνοντας χείριστες συνθήκες εργασιακού καθεστώτος (μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία – μέχρι και τέσσερα ή πέντε σχολεία για τους εκπαιδευτικούς της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας) . Εδώ και 4 χρόνια τοποθετούνται και να επανατοποθετούνται  στα ίδια κενά, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, και παρά τις προσπάθειες και κινητοποιήσεις τους, το καθεστώς των προσωρινών τοποθετήσεων συνεχίζεται, η εργασιακή  τους κατάσταση επιδεινώνεται και η εργασιακή ανασφάλεια εντείνεται.
Παρά το γεγονός ότι, ύστερα από τρία χρόνια αγώνων και πιέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 3391 (20-10-2016) η σύσταση οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες που προέρχονται από μετάταξη, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το ΥΠΠΕΘ για την απόδοση των οργανικών αυτών θέσεων, πλην του καθορισμού των οργανικών αυτών από τις Διευθύνσεις με ημερομηνία 13-08-2017. Η πρόσφατη εγκύκλιος μεταθέσεων καλεί για δεύτερη φορά τους μεταταγμένους συναδέλφους να καταθέσον αίτηση για οριστική τοποθέτηση,ενώ ο Περιφερειαρχής κ. Λόντος στη πρόσφατη κινητοποίηση μας,  ανακοίνωσε πως για μια ακόμη φορά δεν θα αποδοθούν οι οργανικές  γιατί δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα -μετά από ένα χρόνο- η ύπαρξη οργανικής θέσης σε ομάδα σχολείων.
Θεωρούμε ότι ο νέος αυτός εμπαιγμός είναι ακόμη μια δικαιολογία για να παραμένουν οι μεταταγμένοι ως αδύναμος κρίκος στη Α/θμια εκπαίδευση και παράδειγμα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων που θα αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικοί που δε έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους συναδέλφους τους.
Με δεδομένο ότι το ζήτημα αυτό όσο παγιώνεται στο χρόνο γίνεται όλο και πιο σύνθετο (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, 5ετία χωρίς οργανική θέση που συνιστά μέχρι και απόλυση δημοσίου υπαλλήλου) διεκδικούμε:
∙ Άμεση απόδοση των συσταθεισών οργανικών θέσεων για όλες/όλους τις/τους μεταταχθέντες συναδέλφους μας ανά σχολείο ή ομάδα σχολείων.
∙ Άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα όλων των ειδικοτήτων που διδάσκονται στην Π.Ε.
∙ Ύπαρξη θεσμικού πλαισίου που θα ορίζει ζητήματα τοποθετήσεων σε ομάδα σχολείων και θεσμοθέτηση αναλογικής μείωσης ωραρίου για όλους τις/τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται σε περισσότερα από δύο σχολεία.
Καλούμε τη ΔΟΕ να αναδείξει ολόπλευρα το θέμα και να συμβάλλει αποφασιστικά για την άμεση επίλυση του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: