Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com           Αρ. πρωτ. 25             7-12-2017
Το Δ.Σ του συλλόγου μας εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην πολιτική  του Υπουργείου γύρω από το πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα της παράλληλης στήριξης των μαθητών μας. Θυμίζουμε ότι τα παιδιά, τα οποία, μετά από διάγνωση των ΚΕΔΔΥ, δικαιούνται παράλληλη στήριξη, είναι παιδιά με σοβαρά μαθησιακά και κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα, όπου η παράλληλη στήριξη είναι μια αναγκαία εκπαιδευτική δομή για την ομαλή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την αποτροπή του πρώιμου σχολικού αποκλεισμού. Η παράλληλη στήριξη, από αυτή την άποψη, διασφαλίζει στα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειές τους τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους στο δημόσιο σχολείο.
            Ήδη, η πραγματικότητα σε αυτό το πεδίο και γενικά στο χώρο της ειδικής αγωγής είναι τραγική. Ενώ εγκρίνονται παράλληλες στηρίξεις ονομαστικά για κάθε παιδί, το υπουργείο και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης μοιράζουν τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό σε δύο και τρία παιδιά, κατά παράβαση της δικής τους νομοθεσίας και σίγουρα κατά παράβαση των μορφωτικών δικαιωμάτων των συγκεκριμένων παιδιών. Τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν την ανάγκη μιας σταθερής παιδαγωγικής αναφοράς για την ομαλή ένταξή τους, άρα απαιτείται μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με ειδίκευση και επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και αντίστοιχα διαμορφωμένο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε ξεχωριστό μαθητή.
            Πλέον το υπουργείο πέρα από ότι μοιράζουν τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης σε δυο παιδιά, προσπαθούν με περισσεύματα ωρών από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδας - 2 με 3 ώρες ανά εκπαιδευτικό μέχρι και 4 συνολικά εκπαιδευτικοί- να “λύσουν” το πρόβλημα και να καλύψουν το πολύ 8 ώρες παράλληλης στήριξης, ενώ τα παιδιά δικαιούνται 24. Μετατρέπουν μια αναγκαία στις μέρες μας εκπαιδευτική δομή σε παιδοφύλαξη, κάποιες μέρες και κάποιες ώρες την εβδομάδα, ανάλογα με τα περισσεύματα διδακτικών ωρών και επιχειρούν να κοροϊδέψουν τις οικογένειες των μαθητών μας, αντί να ενδιαφερθούν, με μια στοιχειώδη παιδαγωγική σοβαρότητα, για την ομαλή ένταξη αυτών των παιδιών στην παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία. Μάλιστα η διαρκής εναλλαγή προσώπων, ο βραχυπρόσθεσμος και αποσπασματικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης παρέμβασης, κάθε άλλο παρά βοηθητικός είναι εκπαιδευτικά για τα συγκεκριμένα παιδιά.
            Αντί του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης παιδαγωγικής παρέμβασης για τον συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό, κάποιοι / ες μιλάνε για κάποιες ώρες πασάλειμμα.
Την περσινή χρονιά στην Παράλληλη Στήριξη προσλήφθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συνολικά 2417 αναπληρωτές και καλύφθηκε το 52% των αιτημάτων. Δυστυχώς, και φέτος, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ακόμα και αυτή τη στιγμή τα κενά στην παράλληλη παραμένουν δεκάδες, ενώ πέρα από τον μικρό αριθμό προσλήψεων, υπάρχει ζήτημα και φέτος με τις τοποθετήσεις. Από τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για την Παράλληλη Στήριξη, ελάχιστοι είναι αυτοί που  αντιστοιχούν σε ένα παιδί. Οι υπόλοιποι μοιράζονται σε 2 ή 3 παιδιά.
Εδώ και τώρα μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα  κενά εκπαιδευτικών  για την παράλληλη στήριξη.


Ο μορφωτικός «Καιάδας» σας δε θα περάσει !!

Δεν υπάρχουν σχόλια: