Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

                               
                                    spe-ploumpidis.blogspot .com   αρ. πρωτ. 67          2/02/2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
           Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
                Το Δ.Σ. του Συλλόγου μετά τη νέα του συγκρότηση (22/11/2017), αφότου ολοκλήρωσε κάποιες χρονοβόρες πλην όμως αναγκαίες διαδικασίες με τράπεζες και εφορία, και αφότου, ολοκληρώθηκαν δύο διοικητικά συμβούλια στις 7/12 και στις 11/01 με θέματα φορολογικά, οικονομικά και λοιπά ζητήματα ως προς τη λειτουργία του Δ.Σ. (έχουν ήδη κοινοποιηθεί οι αντίστοιχες Ημερήσιες Διατάξεις με τα αντίστοιχα θέματα ) κρίνει αναγκαίο να ενημερώσει για τα εξής ζητήματα:
1.       Στις 6/12/2017  το νέο Δ.Σ. ενημερώθηκε από το αρμόδιο τμήμα της εφορίας ότι ο Σύλλογος, δεν κατέθεσε ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις (από το 2011-2013), ως όφειλε, με αποτέλεσμα για κάθε έτος που δεν κατέθετε φορολογική δήλωση, το πρόστιμο να αντιστοιχεί στα 250 ευρώ. Για το ζήτημα αυτό, ουδέποτε ενημερώθηκαν το απερχόμενο Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση (κατά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού), τα μέλη του Συλλόγου από την προηγούμενη Διοίκηση.  Επίσης,  το Δ.Σ. ενημερώθηκε από την έφορο ότι, δυστυχώς, τα πρόστιμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρωθούν, διότι έληξε η ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου 4446/2016, που έδινε τη δυνατότητα σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες και συλλόγους, που δεν είχαν υποβάλει παρελθούσες δηλώσεις, να παραγράψουν τα πρόστιμά τους, αν τις υπέβαλαν μέχρι τις 24/11/2017. Κι' αυτό παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος συνεργαζόταν με λογιστικό γραφείο από το 2014 και μετά, που θα μπορούσε να ενημερώσει (αν του είχε ζητηθεί) για τη δυνατότητα παραγραφής των προστίμων και τις ευνοϊκές διατάξεις που το επέτρεπαν. Αυτή την στιγμή, το Δ.Σ. θα πρέπει να βρει τρόπο (μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη παράταση του νόμου) να ρυθμίσει τις οφειλές. Αυτό θα δυσχεράνει περαιτέρω το ταμείο του συλλόγου μας.
2.       To βιβλίο εσόδων-εξόδων παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. εσχάτως μόνο 2 φορές. Η δεύτερη αναγκαστικά, όταν έγινε η παράδοση-παραλαβή των υλικών στη νέα Διοίκηση. Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται η ύπαρξη εξελεγκτικής επιτροπής από το καταστατικό για τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου, αποδεικνύεται τελικά ότι ο έλεγχος  που γινόταν από αυτήν δεν ήταν ακριβής, αφού δε λάμβανε υπόψη όλα τα στοιχεία. Kάποια από τα έξοδα που επιβάρυναν το ταμείο του Συλλόγου, δεν μπήκαν για συζήτηση, ψηφοφορία και λήψη απόφασης, όπως απαιτείται. Υπήρξαν δαπάνες που δεν είχαν υπογραφεί από τον τέως γραμματέα (και νυν πρόεδρο) όπως προβλέπεται, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ενημέρωση από Προέδρο και Ταμία. (π.χ. ποσά για εκδηλώσεις του συντονιστικού νηπιαγωγών, έξοδα κατά τη διεξαγωγή τακτικής Γ.Σ. κλπ. )
3.       Διαπιστώθηκαν πολύ μεγάλες δαπάνες  για πανό, τα οποία όμως, δεν υπάρχουν στα γραφεία του Συλλόγου, όπως θα έπρεπε (πρόκειται για προπαγανδιστικά υλικά, για τα οποία έχουν καταβληθεί χρήματα και που αποτελούν περιουσία του Συλλόγου). Ως Δ.Σ. επισημαίνουμε τα εξής ζητήματα:
α. Η τάξη στα οικονομικά του Συλλόγου, που ενισχύεται από το υστέρημα των συναδέλφων, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για να υπάρχουν σωματεία γερά, αγωνιστικά, που εμπνέουν εμπιστοσύνη στα μέλη τους. Απαιτούν υπεύθυνη διαχείριση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, δημοκρατική και συλλογική λειτουργία των σωματείων, ανεξάρτητα από τον κάθε φορά συσχετισμό τους. Τα σωματεία ανήκουν στα μέλη τους, σε αυτά λογοδοτούν οι Διοικήσεις τους.
β. Με πρωτοβουλία του νέου Δ.Σ. πλέον υπάρχει βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων όπως προβλέπεται από το καταστατικό και όλες οι ανακοινώσεις έχουν αριθμό πρωτοκόλλου.. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν οικονομικά ποσά και έξοδα, τίθενται σε γνώση και ψηφοφορία όλου του Δ.Σ., καταγράφονται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρείται λεπτομερώς αρχείο αποδείξεων για κάθε έξοδο, ακόμα και το πιο μικρό.
Γ. Τέλος, όπως προβλέπεται και από το καταστατικό, εννοείται ότι θα κληθεί και η Εξελεγκτική Επιτροπή να κάνει τον δικό της αναλυτικό έλεγχο τον οποίο θα παραδώσει στο Δ.Σ., αλλά κυρίως θα παρουσιάσει στη Γ.Σ. του Συλλόγου τα αποτελέσματα του ελέγχου της και το πρακτικό που θα υπογραφεί από τα μέλη της.
Δ. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση το νέο  Δ.Σ. θα ενημερώνει συχνά όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για την πορεία των οικονομικών του Σωματείου μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: