Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018


                                 spe-ploumpidis.blogspot .com           αρ. πρωτ.117             12/04/2018
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πρόσφατα το Υπ. Παιδείας με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 39554/Δ2 – 8/3/2018) προς τις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης να καταθέσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Θεωρούμε εντελώς δικαιολογημένο τον προβληματισμό, αλλά και την αγανάκτηση των συναδέλφων μουσικών και ειδικά των αναπληρωτών με τις ενέργειες αυτές του Υπουργείου Παιδείας.
Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα εξής σχετικά με την Ειδικότητα Μουσικής Παιδείας:
Το πρώτο τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτούργησε το 1985 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το τελευταίο το 1998 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ενδιάμεσα λειτούργησαν στο Καποδιστριακό το 1991 και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 1992. Δηλαδή τα τμήματα Μουσικών Σπουδών λειτούργησαν σχετικά πρόσφατα σε σχέση με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα ειδικοτήτων.
Γι’ αυτό το λόγο Μουσική μέχρι τότε δίδασκαν κυρίως στο δημόσιο σχολείο οι πτυχιούχοι Ωδείων. Τα Ωδεία βέβαια και οι Μουσικές Σχολές είναι ως επί το πλείστον Ιδιωτικά Κερδοσκοπικά Ιδρύματα και δεν ανήκουν σε καμιά βαθμίδα της Εκπαίδευσης αλλά υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών είναι και κάτοχοι διπλωμάτων Ωδείων, αφού για την εισαγωγή σε τμήμα Μουσικών Σπουδών οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ειδικά μουσικά μαθήματα.
Και αν στο παρελθόν ήταν αναγκαίο και αναπόφευκτο να διορίζονται απόφοιτοι Ωδείων (και καλώς έκαναν οι συνάδελφοι και αποδέχονταν) για να διδάξουν Μουσική  στο δημόσιο σχολείο, λόγω της μη ίδρυσης, με ευθύνη της πολιτείας, τμημάτων Μουσικών Σπουδών, θεωρούμε ως Σύλλογος απαράδεκτο, στην παρούσα φάση, το Υπουργείο Παιδείας να συνεχίζει την ίδια πολιτική, καλώντας εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων να διδάξουν μουσική, τη στιγμή που απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, είναι συμβασιούχοι ή άνεργοι. Εκτός, λοιπόν, από την αδιοριστία, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ δημοτικού , τη μετακίνηση των συναδέλφων μονίμων και αναπληρωτών σε περισσότερα σχολεία, τη μείωση των προσλήψεων, την επαγγελματική ανασφάλεια και τη συνεχή περιπλάνηση που δέρνει την ειδικότητα της μουσικής παιδείας, δρομολογείται και η αντικατάστασή τους από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Στο όνομα της «ορθολογιστικής διαχείρισης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού στην εκπαίδευση και του εξορθολογισμού του κόστους», το υπουργείο στρώνει το έδαφος για την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών και για το μάθημα της Μουσικής Αγωγής με στόχο να μειώσει τις προσλήψεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Το γεγονός δε μας εκπλήσσει. Το έδαφος έχει ήδη προετοιμαστεί τα τελευταία χρόνια με τις διάφορες υπουργικές αποφάσεις για τη δυνατότητα ανάθεσης μαθημάτων ειδικοτήτων σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. 70 και όχι μόνο (το μάθημα των ΤΠΕ σε συναδέλφους που έχουν σχετική πιστοποίηση, το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, αρκεί κάποιος εκπαιδευτικός να έχει κάποιες ώρες σχετικών σεμιναρίων, η Φυσική Αγωγή, η Ειδική Αγωγή…) χτυπώντας τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, μα κυρίως τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κατάσταση αυτή είναι οπισθοδρόμηση!!! Δεν μπορεί τον 21ο αιώνα που τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα είναι στο ζενίθ, το σχολείο να λειτουργεί με μπαλώματα, με τον δάσκαλο (ΠΕ70) πολυεργαλείο, <<που τα κάνει όλα και συμφέρει>> δυσχεραίνοντας  και τους δικούς του όρους εργασίας.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
·         ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (25.000). 
·         ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
·         ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: