Κυριακή 29 Απριλίου 2018


spe-ploumpidis.blogspot .com  αρπρωτ128

19/04/2018

ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΌΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τον εύηχο τίτλο «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  έχει έναν πολύ παλιό στόχο:
ü  Την προώθηση της αυτονομίας (δηλαδή της κατηγοριοποίησης)  και της αξιολόγησης των σχολείων,
ü  την προώθηση της Αξιολόγησης και στους εκπαιδευτικούς (ξεκινώντας σταδιακά από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου, αφού αξιολογούνται μέχρι και οι Υποδιευθυντές/Τομεάρχες, αλλά και όσοι θα θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση) και
ü  της κατάργησης βασικών υποστηρικτικών Δομών για τη λειτουργία του σχολείου (ΚΕΔΔΥ, ΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ), μεταφέροντας όλη την ευθύνη αποκλειστικά στα σχολεία, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, στους γονείς.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  υλοποιεί όσα ψήφισε στο 3ο μνημόνιο με ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και λοιπούς, στο συμπληρωματικό 4ο Μνημόνιο για την Παιδεία, δηλαδή το «Νέο Σχολείο»,την αξιολόγηση και την αυτονομία  «σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ» ΜΝΗΜΟΝΙΟ (2015). Ν. 4336, ΦΕΚ 94, τ.Α΄, 14-8-2015, (σελ. 1026-1027).
Πιο συγκεκριμένα για το σχέδιο του ΥΠΑΙΘ:
1. Ιδρύονται τα ΠΕ.ΚΕ.Σ. (Περιφερειακά Κέντρα Σχεδιασμού)
Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων δημιουργούνται 24 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (1 στον Πειραιά), ως προϊόν της κατάργησης των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Προϊσταμένων Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των Σχολικών Συμβούλων.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου αποστολή των ΠΕ.ΚΕ.Σ είναι: «ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ, Κ.Ε.Α και Ε.Κ.Φ.Ε της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο».
Σε αυτά, θα υπάρχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λιγότεροι στον αριθμό από τους Σχολικούς Συμβούλους, που καταργούνται.
Ο συγκεντρωτικός τους χαρακτήρας και η τεράστια γκάμα σχολείων και αρμοδιοτήτων, επιβεβαιώνουν ότι αποστολή των ΠΕ.ΚΕ.Σ. δεν θα είναι η στήριξη των σχολείων, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, αλλά ο έλεγχος και η προώθηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και της Αξιολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο.
Π.χ. στον Πειραιά θα υπάρχει ένα ΠΕ.ΚΕ.Σ για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/ιμιας!
Τα ΠΕ.ΚΕ.Σ. θα παίζουν το ρόλο του περιφερειακού "Υπουργείου".

2. Ιδρύονται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και καταργούνται μια σειρά δομές, όπως τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, τα ΚΕΣΥΠ, τα ΓΡΑΣΕΠ, οι ΣΣΝ.
Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, είναι "η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση… Δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου".
Εντελώς, άσχετα, διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα ενοποιούνται σε μία δομή. Μάλιστα, πρόκειται για αντικείμενα που έχουν διαφορετικό πεδίο επιστημονικής αναφοράς και εξειδίκευσης. Τι σχέση έχει π.χ. η επιστημονική στήριξη μαθητών Αμ.Ε.Α. με την συμβουλευτική; Πρόκειται για "βολικές" αντιεπιστημονικές θεωρίες, που μάς γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Επιδιώκεται η εξαφάνιση της Ειδικής Αγωγής, της όποιας εξειδικευμένης στήριξης απολάμβαναν τα παιδιά που την είχαν ανάγκη, με πρόσχημα την συμπερίληψη και ένταξη (χωρίς τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις) των μαθητών στη Γενική Εκπαίδευση.
Με λιγότερο προσωπικό, από τα ήδη υποστελεχωμένα ΚΕΔΔΥ, μια και οι θέσεις που προβλέπονται θα είναι λιγότερες. Π.χ. προβλέπονται πανελλαδικά 70 Κ.Ε.Σ.Υ. (2 στον Πειραιά), αλλά μόνο 47 λογοθεραπευτές, 24 Φυσιοθεραπευτές, 33 εργοθεραπευτές κλπ... Μια σειρά από τις οργανικές θέσεις που δημιουργούνται σε αυτούς τους νέους θεσμούς είναι προσωποπαγείς, που σημαίνει ότι καταργούνται κάθε φορά που συνταξιοδοτείται ο εργαζόμενος που ανήκε σε κάθε μια από αυτές!
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΣΥ αποτελούν δομές που στόχος τους είναι η «υποστήριξη» των σχολείων, με άλλα λόγια η μεταφορά μιας σειράς αρμοδιοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή Αμ.ΕΑ., στις πλάτες των εκπαιδευτικών και των σχολείων (τα οποία θα αξιολογηθούν μάλιστα).
Αυτό είναι φανερό και χαρακτηριστικό στο εξής σημείο:
Για να αξιολογηθεί κάποιος μαθητής μέχρι τώρα από τα ΚΕΔΔΥ αρκούσε η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα. Τώρα αυτό δεν αρκεί. Απαιτείται και "η τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων, από την οποία προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από την σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) και εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών".
Για τον σκοπό αυτό, θεσμοθετούνται τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτική Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), οι ΕΔΕΑΥ και οι ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών (σε επίπεδο σχολείου οι τελευταίες, όπου δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ). Σε 91 σελίδες νομοσχέδιο δεν αναφέρεται τίποτα για το θεσμό της παράλληλης στήριξης, που μέχρι τώρα ήταν αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.
Τα ΚΕΣΥ θα μπορούν να γυρίσουν πίσω στο σχολείο το αίτημα ενός γονέα/κηδεμόνα, αν κρίνουν ότι το σχολείο δεν πραγματοποίησε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις (άρθρο 11, παρ.3δ).
Επίσης, οι ΕΔΕΑΥ, δηλαδή τα σχολεία, έχουν την "υποχρέωση ... να συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών (;;;) και να συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική στήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης".
Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί, με τα τόσα καθήκοντα που έχουν αναλάβει, χωρίς στήριξη και κατάλληλο προσωπικό στα σχολεία, σε συνθήκες κρίσης και όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων, αναλαμβάνουν ακόμα και τη διαχείριση περιπτώσεων παραμέλησης και κακοποίησης παιδιών!
Να πως υλοποιείται στην πράξη η απαλλαγή του Κράτους από τις υποχρεώσεις του και η μεταφορά της ευθύνης στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Η κατάργηση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ., της δομής που είχε στην ευθύνη της τη στήριξη των δικτύων και των αναγκών των σχολείων στο επίπεδο της πληροφορικής, θα οδηγήσει στην άμεση παράδοση του τομέα αυτού στους ιδιώτες και τους εργολάβους. Θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η κάθε σχολική μονάδα.
* Η πολύτιμη συνεισφορά του ΚΕΔΔΥ Πειραιά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής:
Παρά την συνειδητή και χρόνια υποστελέχωσή του από  τις κυβερνήσεις διαχρονικά, το ΚΕΔΔΥ εξετάζει 500 έως 760 αιτήσεις το χρόνο σε Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.
Αντίστοιχη σημαντική συνεισφορά έχει και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πειραιά.
3. Επανέρχεται η αντιδραστική Αξιολόγηση των σχολείων και των στελεχών Εκπαίδευσης, ως πρόβα για την επέκτασή της και σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
Αξιολόγηση, την οποία η κυβέρνηση βαφτίζει υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (!).
Αλλάζουν τα ονόματα για να ξεγελάσουν, όχι όμως και τo αντιδραστικό περιεχόμενο της αξιολόγησης, την ουσία της. Προσπαθούν για μια ακόμα φορά να τελειώσουν ό, τι δεν μπόρεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις (Αξιολόγηση Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου), να βγάλουν τη βρώμικη δουλειά.
Αρκεί κάποιος να μπει στον κόπο να συγκρίνει το νόμο 3848/2010 με το σχέδιο νόμου των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, που σε πολλές περιπτώσεις δεν διαφέρουν ούτε καν στα λόγια.
Λέει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Τα σχολεία στην αρχή της χρονιάς προγραμματίζουν το εκπαιδευτικό έργο (πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους το έλεγε η Διαμαντοπούλου). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγκληθεί το Σχολικό Συμβούλιο του Σχολείου. Δηλαδή, το Σχολικό Συμβούλιο αναλαμβάνει ρόλο αξιολογητή. Στην συνέχεια οι Σύλλογοι συζητούν διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού και προβαίνουν, αν κρίνουν αναγκαίο, σε ανασχεδιασμό ή τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Στο τέλος της χρονιάς οι Σύλλογοι, λαμβάνοντας ξανά υπόψη και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου (!) προβαίνουν σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσουν σχετική έκθεση, στην οποία αναφέρονται η επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Στην ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
Ο νόμος 3848/2010 (Διαμαντοπούλου) έλεγε:
"1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.
2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.
3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ)."
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου...
Ο προγραμματισμός θα γίνεται με βάση τις τυποποιημένες φόρμες του Υπουργείου (άρθρο 47, παρ 3), Δείκτες, θεματικοί άξονες κ.α. επανέρχονται.
Θα κοινοποιείται στο ΠΕΚΕΣ, "τα οποία διατυπώνουν και  παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού" των σχολείων" ((άρθρο 47, παρ 6).
Η ΑΔΙΠΔΔΕ δεν καταργείται και αναπτύσσει "ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάσης δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος" (άρθρο 49). Καταχώριση της αυτοαξιολόγησης των ΚΕΣΥ θα μπαίνει στο MYshool (άρθρο 8, παρ. 5).
Τι αλλάζει; Μπαίνει και το Σχολικό Συμβούλιο σαν Αξιολογητής, ενώ δεν υπήρχε στο νόμο 3848/2010. Και η ηλεκτρονική καταγραφή της αυτοαξιολόγησης των σχολείων, δίνεται τώρα στα ΠΕΚΕΣ. Αυτά! Τίποτα άλλο!
Και κατά τα άλλα, δεν θα γίνει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών! Πρόκειται για ένα ακόμα ψέμα.
Πρώτα-πρώτα, παραμένει σε ισχύ όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για τους Δημόσιους Υπάλληλους (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, σύνδεση αξιολόγησης με μισθό και απολύσεις).
Ενσωματώνονται αυτούσιοι οι νόμοι για την Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων (νόμος Βερναδάκη) στο παρόν σχέδιο νόμου. Προβλέπονται οι ίδιες κλίμακες βαθμολόγησης (0-24, 25-39, 40-49, 50-59, 60-74, 75-89, 90-100) για τα στελέχη εκπαίδευσης. Σαν στελέχη όμως θεωρούν ακόμα και τον Υποδιευθυντή ενός σχολείου ή έναν Τομεάρχη. Άρα, θα αξιολογηθεί άμεσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου (ακόμα και όποιος θέτει υποψηφιότητα για μία θέση). Στην επιλογή στελεχών παραμένει η "αμαρτωλή" συνέντευξη.
Ενσωματώνεται η αντιδραστική-τιμωρητική τροπολογία Γεροβασίλη. Σύμφωνα με αυτή, όποιος δεν πάρει μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για καμία θέση (άρθρο 45. παρ. 2 και 3).
Επίσης, όπως και στον νόμο 38/48/2010, κριτήριο της αξιολόγησης των στελεχών αποτελούν η αποτελεσματική υλοποίησης της αξιολόγησης των υφισταμένων τους και της δομής που είναι υπεύθυνοι (π.χ. το σχολείο για ένας Διευθυντή).
Είναι φανερό ότι θέλουν πρώτα να εμπεδωθεί "κουλτούρα αξιολόγησης", πριν προχωρήσουν και στην ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Αυτό άλλωστε διατυπώνεται αυτούσιο στην τελευταία έκθεση της ίδιας της ΑΔΙΠΔΔΕ. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός θα αξιολογείται άμεσα μέσα από την αξιολόγηση του σχολείου του, αλλά και σαν υποψήφιο στέλεχος, μέσα από ένα σύνολο ελέγχων και καθηκόντων!
Μας θέλουν συνένοχους. Γι' αυτό προωθούν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των Διευθυντών. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εφόσον οι αξιολογητές είναι τουλάχιστον τρεις. Δεν πρέπει να το δεχτούμε!
Επαναλαμβάνουμε ξανά τη θέση μας για αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης!
H αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση ως βασικό εργαλείο προώθησης των αντιδραστικών αλλαγών  επανέρχεται, αλλά μετονομάζεται σε “προγραμματισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου” Η αυτοαξιολόγηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει όλα τα χαρακτηριστικά του Π.Δ του 2013 της κυβέρνησης Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων
4. Οι  ομάδες σχολείων που προβλέπει το σχέδιο αποτελούν έμπνευση του Υπουργείου επί εποχής Διαμαντοπούλου (βλέπε άρθρο 32, παρ. 9 του 3848/2010) , που αφορούσε την αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του δημόσιου σχολείου στα πλαίσια της γενικής ευελιξίας, αυτής δηλαδή που μετακινεί μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όμορα σχολεία, για να μην προχωρήσει σε χωρισμό τμημάτων, συνάδει με τις νέες αναθέσεις μαθημάτων όμορου επιστημονικού αντικειμένου και αύριο θα διευρύνει τα όρια ώστε να περικόπτει εκπαιδευτικό προσωπικό. Ήδη, στη νέα Υ.Α. για την οργάνωση της σχολικής ζωής αναφέρεται ρητά ότι ένα μάθημα επιλογής μπορεί να μην προσφέρεται από ένα Λύκειο, αλλά από το διπλανό του.
Με αυτή τη δομή δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος του Ι.Ε.Π. για τη Β’ Λυκείου, που ήρθε στη δημοσιότητα πριν λίγο καιρό, αλλά και των σχεδιασμών για το «νέο» Λύκειο π.χ. για επιλογή μαθητών που θα διδάσκονται σε ένα από τα σχολεία της ομάδας και όχι σε όλα. Και η μεταφορά της οργανικότητας στα πλαίσια της ομάδας σχολείου.
5. Δημιουργούνται Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.). Τα Κ.Ε.Α., ως μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ενσωματώνουν τις αρμοδιότητες των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Το Κ.Ε.Α., επίσης, θα είναι κοινό για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.  Μαζί με τον προφανή στόχο για περιορισμό των υπευθύνων που ασχολούνται με αυτούς τους τομείς, το «συμμάζεμα» και την εξοικονόμηση προσωπικού, προωθείται η ενοποίηση σε επίπεδο περιεχομένου όλων των σχολικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων.  Επιδιώκουν με πιο οργανωμένο και συστηματικό τρόπο να παρέμβουν στις συνειδήσεις της νέας γενιάς γύρω από μια σειρά κρίσιμα ζητήματα. Επιδιώκουν να θέσουν επιπλέον εμπόδια στην ανάδειξη ζητημάτων από εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν κόντρα στις κυρίαρχες αξίες της Ε.Ε.  Μέσω της λεγόμενης αειφορίας θέλουν να κάνουν τον εκπαιδευτικό ιμάντα μεταφοράς αντιδραστικών αντιλήψεων για παράδειγμα «πως μπορεί το σύστημα να συμβιβάζει ομαλά τα επιχειρηματικά κέρδη και τις ανάγκες του ανθρώπου». Η παιδαγωγική ελευθερία που αναγνωρίζουν είναι «εντός των τειχών».

H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! Με δήθεν "αριστερή" αυτή τη φορά φρασεολογία από την σημερινή κυβέρνηση. Και οι δυο μαζί (ΣΥΡΙΖΑ/ΝΔ), με τα πυρά τους απέναντι στους εκπαιδευτικούς, ώστε να περάσουν μαζί την Αξιολόγηση, όπως την ψήφισαν μαζί στο μνημόνιο.

Να θυμίσουμε ότι η μάχη που δώσαμε το 2014, δεν ήταν μάχη για την αξιολόγηση του Μητσοτάκη. Ήταν μάχη ενάντια στη διάλυση της δημόσιας παιδείας, στον κανιβαλισμό των ανθρωπίνων σχέσεων, στην τυποποίηση της εκπαιδευτικής πράξης, στην υποδούλωση των δημιουργικών και δημοκρατικών δυνάμεων από τα ερωτηματολόγια, τους δείκτες και τα ποσοστά. Την ίδια μάχη θα δώσουμε και πάλι, όποτε χρειασθεί.
Συνάδελφοι,
εκτίμησή μας είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εκτός του ελέγχου, της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας που προωθεί, δημιουργεί παράλληλα  ένα πιο συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, γραφειοκρατίας και ιεραρχίας. Ένα πιο σύνθετο, πιο δυσκίνητο και πιο δαιδαλώδες μεταξύ ομάδων, φορέων, προσώπων.  Δηλαδή εκτός του Συλλ. Διδασκόντων έχουμε επιπλέον το σχολικό συμβούλιο, ομάδες εκπαιδευτικών, ομάδες όμορων σχολείων, διεπιστημονικές ομάδες,  ομάδες που επικοινωνούν με το ΚΕΣΥ, το ΚΕΑ, συνεδριάσεις του Συλλ. Διδασκόντων για να συζητήσουν όσα συζήτησαν οι παραπάνω ομάδες και να κάνουν ανατροφοδότηση του αρχικού σχεδιασμού. Έτσι, θα επιχειρηθεί το εργασιακό 30ωρο να εφαρμοστεί στην πράξη πλέον.


Όχι στο νέο σχέδιο περί «δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου».
Δεν συνδιαλεγόμαστε – δεν συνδιαχειριζόμαστε την αντιεκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα.
Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, εσωτερικής, εξωτερικής, σχολείων και εκπαιδευτικών. Κατάργηση της ΑΔΙΠΔΔΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: