Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Τeachers for Εurope»


Αντίσταση στο νέο ευρωκεντρικό φρονηματισμό
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, θα υλοποιήσουν το Φλεβάρη πρόγραμμα και καλούν δασκάλους σε επιμορφωτικό σεμινάριο για να τους διδάξουν πώς να εμφυσήσουν τα οράματα της ΕΕ σε παιδιά Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού!  Η συγκεκριμένη δράση, που ονομάζεται  «ΤeachersforΕurope» (δάσκαλοι για την Ευρώπη), έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες που κατά καιρούς αναπτύσσονται σε σχολεία καθώς και στις βασικές κατευθύνσεις των ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ που έχουν ως κατευθυντήριο άξονα το φρονηματισμό στις κυρίαρχες αντιλήψεις και πολιτικές που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, «οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθήσουν προγραμματισμένες επιμορφωτικές συναντήσεις, τις οποίες θα συγκαλούν επιμορφωτές – απεσταλμένοι της ΕΕ, το Φλεβάρη. Στη συνέχεια θα υλοποιήσουν, μέσω πρακτικής εφαρμογής στα σχολεία όπου εργάζονται, εργασίες(in-class projects), τις οποίες θα ολοκληρώσουν στα μέσα Απρίλη».
Σύμφωνα με την πρόσκληση αυτή,  «Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι : Να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας».
Όσο για τα παιδιά, στόχος είναι «Να αποτελέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της ΕΕ».


 ·        Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα και σ΄ όλη την Ευρώπη πληρώνουν τις συνέπειες της «Ευρωπαϊκής Πολιτικής» ακόμα και με τη ζωή τους.
·        Την ώρα που η Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαχειριστεί τη συνέχιση της αντιλαϊκής επίθεσης, με μνημόνια διαρκείας για όλους τους λαούς, με σκοπό να εξασφαλιστεί η έξοδος από την κρίση για το κεφάλαιο.
H  «ευρωπαϊκή συνείδηση» στο σχολείο, βέβαια, δεν αφορά μόνο την Π.Ε. Το υπουργείο Παιδείας απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να επιμορφωθούν υπέρ της ΕΕ στο σχολείο μέσα από το πρόγραμμα, που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας, «Jean Monnet» (που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Αθήνας) με τίτλο «Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο».Το πρόγραμμα διαθέτει χαρακτηριστικούς τίτλους θεματικών ενοτήτων, προπαγανδίζοντας την Ε.Ε. όπως:  «Πώς θα ενσωματώσετε την Ευρώπη σε όλα τα μαθήματα σπουδών» ή «Διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την ΕΕ: Συνδυάζοντας καινοτόμες μαθησιακές τεχνικές με τη μελέτη της ΕΕ».

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να βγάλουν συμπεράσματα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ΤeachersforΕurope» στα σχολεία, να μην εμπλακούν σε αυτό και να μη συμμετέχουν στους μηχανισμούς εξωραϊσμού της ΕΕ που στοχεύουν στη συνείδηση παιδιών με «εργαλείο» τους εκπαιδευτικούς.
   
 Να μη γίνουν οι εκπαιδευτικοί φερέφωνα της Ε.Ε. και των αντιλαϊκών της πολιτικών. Να μην ξεχάσουν ότι είναι παιδαγωγοί κι επιστήμονες. Ότι τέτοιου είδους προγράμματα, έρχονται σε αντίθεση με τον ίδιο το ρόλο που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, που είναι πάνω απ” όλα να διαμορφώνει ελεύθερες και κριτικές συνειδήσεις, να διδάσκει τους μαθητές επιδιώκοντας να τους βοηθά να προσεγγίζουν ολόπλευρα και πολύπλευρα την κοινωνική πραγματικότητα και όχι να καταφεύγει σε οποιουδήποτε είδους φρονηματισμούς. Να τους προετοιμάζει για ό,τι θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους για τα δικαιώματά τους ως αυριανοί εργαζόμενοι και πολίτες.
                                                        
                                                                    Για το Δ.Σ
        Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας
Κυριακή Νικολάου                            Βασίλης Βατίστας


Δεν υπάρχουν σχόλια: