Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Myschool ή ο “μεγάλος αδελφός” στο σχολείο


Το Υπουργείο Παιδείας  επανήλθε με νέα εγκύκλιό του και προχωρά ακάθεκτο ορίζοντας καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης  την 5η Φλεβάρη, παρακάμπτοντας την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που του ζητά εντός 15 ημερών γραπτές απαντήσεις για να αποφανθεί , αδιαφορώντας για τις καταγγελίες από γονείς στο Συνήγορο του Παιδιού, την ανυπαρξία  νομικού πλαισίου,  τις σύσσωμες αντιδράσεις συλλόγων και Ενώσεων Γονέων  και τις αντιδράσεις των Συλλόγων Π.Ε. και των  Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΑΣΓΜΕ).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει τώρα στη ΔΟΕ, η οποία θα πρέπει να καλύψει συνδικαλιστικά και νομικά  όσους εμπλέκονται.
 Βασικά απαιτούμενα:
·      ·        οικονομικά στοιχεία
·      ·        e-potfolio ( για όσους βέβαια το κάνουν)
·      ·        Αυτοαξιολόγηση ,σχέδια ομάδων εργασίας και εκθέσεις  προγραμματισμού-απολογισμού
·      ·        κτιριακά (μη ξεχάσετε τις μεζούρες και τα μέτρα)-εξοπλισμός
·      ·        καθημερινό παρουσιολόγιο παιδιών  και εκπαιδευτικών
·      ·        αναλυτικά στοιχεία προσόντων εκπαιδευτικού
·      ·        ημερολόγιο σχολικής ζωής
·      ·        ηλεκτρονική καταχώρηση αλληλογραφίας
 Υπενθυμίζουμε ότι:
Όλη η εκπαίδευση θα εξαρτάται από ένα «κλικ». Το πανίσχυρο πρόγραμμα θα μπορεί να καταγράφει, να συσχετίζει, να κάνει αναφορές, να αξιολογεί αυτόματα, να εξάγει στατιστικά δεδομένα, να επεξεργάζεται στοιχεία για άδειες, απεργίες, παρουσίες και όλα όσα περιλαμβάνονται στους φακέλους των εκπαιδευτικών, αλλά και τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, καθώς και όλα τα στοιχεία που αφορούν τις σχολικές μονάδες (οργανικότητες, κατανομή μαθητών, συγχωνεύσεις τμημάτων κ.ά.). Η διαχείριση όλων αυτών θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο.
Tο MySchool είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί:
1) Συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα ανήλικων παιδιών από όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Στην παρούσα φάση ζητούνται το ΑΜΚΑ του μαθητή, στοιχεία επικοινωνίας με την οικογένειά του , στοιχεία εργασίας και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, βιογραφικά στοιχεία αλλοδαπών, στοιχεία για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά. Πολλά από αυτά τα προσωπικά δεδομένα μαθητών δεν έχουν καμία συνάφεια με τη σχολική φοίτηση, η συγκέντρωσή τους γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την παραβίασή τους.
2) Με τις δυνατότητες που διαθέτει θα μπορεί αυτόματα να συλλέγει στοιχεία από το διαδίκτυο, σε συνδυασμό με άλλες εφαρμογές και να τα αποθηκεύει σε κρυφούς φακέλους, επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτούς που θα το διαχειρίζονται για πιθανή αξιολόγηση.
3) Επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό με καθημερινές καταχωρήσεις στοιχείων, όχι μόνο διοικητικής αλλά και παιδαγωγικής φύσης. Συνεπώς μετακυλίει την ευθύνη για λεπτομερή και ακριβή καταχώρηση των στοιχείων στον εκπαιδευτικό, ο οποίος, σε περίπτωση που καταχωρήσει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία θα έχει πειθαρχικές διώξεις (Ν 4057/12). Η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων θα οδηγήσει στην εξαγωγή λανθασμένων στατιστικών δεδομένων και επειδή αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον ΟΟΣΑ και την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, το αποτέλεσμα θα είναι αναξιόπιστο και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ο μεγάλος εφιάλτης αυτών που σχεδίασαν το myschool δεν είναι τα λάθη στον προγραμματισμό και τη λειτουργία (το 95% των προβλημάτων του έχουν λυθεί), αλλά η λανθασμένη καταχώρηση της πρωτογενούς πληροφορίας από τις σχολικές μονάδες. Για το λόγο αυτό οι πιέσεις προς τους εκπαιδευτικούς θα είναι πολύ μεγάλες και οι ποινές με σκοπό τη συμμόρφωση θα είναι παραδειγματικές.
4) Μέσω αυτού θα γίνει η αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί αυτόματα τα σχολεία σε σχέση με κάποιους τομείς και δείκτες, όπως κτιριακά και οικονομικά δεδομένα, εκπαιδευτικό προσωπικό , επίδοση μαθητών κ.ά Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει μόνο του το σχολείο.Για παράδειγμα όπως αναφέρεται στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Εργου:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τομείς
Δείκτες
1. Μέσα και Πόροι
1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι
1.2. Στελέχωση σχολείου

Οι δείκτες 1.1 και 1.2 θα συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της καρτέλας του σχολείου και από τα στοιχεία που θα αντλεί το myschool από τα πληροφοριακά συστήματα των σχολικών επιτροπών.
Σε επόμενες φάσεις θα γίνει εμπλουτισμός της καρτέλας του σχολείου με νέα πεδία, όπως του e-portfolio–Φακέλου αξιολόγησης. Από τη φετινή σχολική χρονιά ασκούνται πολύ μεγάλες πιέσεις στους Νηπιαγωγούς να αξιολογούν τα νήπια μέσα από εξαντλητικές διαδικασίες, έτσι ώστε να έχει το καθένα τον προσωπικό του φάκελο αξιολόγησης, που θα ταξιδεύει για χρόνια με τη βοήθεια του Myschool στο διαδίκτυο και θα το ακολουθεί για όλη του τη ζωή.
5.Θα αποδίδει αυτόματη οργανικότητα στα σχολεία ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών, σε συνδυασμό με δυνητικές συγχωνεύσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τους υποβιβασμούς,τις καταργήσεις σχολείων και τη συρρίκνωση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Όμως τα πληροφοριακά συστήματα είναι απρόσωπα. Το mySchool, ως ένα τέτοιο σύστημα είναι απρόσωπο, βλέπει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ως bytes. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα με το θέμα των οργανικών θέσεων, όπου το survey έκανε τις κατανομές μαθητών ανά τμήμα με βάση μόνο τον αριθμό, χωρίς να ασχοληθεί με άλλες ιδιαίτερες παραμέτρους ( τοπογεωγραφικές, κτιριακές υποδομές, σύνθεση μαθητικού πληθυσμού κ.α).
Κάθε διοικητική δομή, σε επίπεδο πάνω από αυτό της σχολικής μονάδας, θα έχει πρόσβαση σε συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της.
Η αποτύπωση των πρωτογενών στοιχείων θα γίνεται μόνο από τις σχολικές μονάδες και σε αρχική φάση αυτή θα πραγματοποιείται με χειρωνακτική καταχώριση.
Η διαδικτυακή εφαρμογή θα σχεδιασθεί έτσι ώστε σε μελλοντική φάση αξιοποίησης ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων της καρτέλας να μπορούν να αντλούνται αυτοματοποιημένα από άλλα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν σε πλαίσια άλλων πράξεων.
Στην αρχική φάση η αξιοποίηση των στοιχείων της καρτέλας, πέρα από τις ανάγκες πληροφόρησης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και δεικτών, θα εστιαστεί στη μελέτη ατων λειτουργικών και οργανικών κενών των σχολικών μονάδων και β) των προοπτικών αναβάθμισης/υποβιβασμού της οργανικότητας των μονάδων καθώς και της εκτίμησης δυνητικών συγχωνεύσεων.
 Η εμπειρία  της εφαρμογής του Myschool στην Αυστραλία  έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Μέσω της  ιστοσελίδας της εφαρμογής, η οποία περιέχει τα προφίλ περίπου 9.500 σχολείων, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν με βάση την τοποθεσία, τον χαρακτήρα (κρατικό ή μη κρατικό) ή την ονομασία του σχολείου, δημοσιοποιεί τις επιδόσεις των σχολείων της χώρας και δίνει την ευκαιρία σε γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους να κάνουν συγκρίσεις, κατηγοριοποιώντας τα σχολεία. Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά έντονα στην ιστοσελίδα, λέγοντας ότι είναι παραπλανητική, γιατί, όπως αναφέρουν, οι συγκρίσεις δεν γίνονται επί της ουσίας και δεν αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου αλλά παρουσιάζονται μόνο στατιστικά στοιχεία. Επίσης, εκφράζονται φόβοι ότι τα σχολεία με χαμηλές επιδόσεις θα στιγματιστούν γεγονός που μπορεί να οδηγήσει πολλούς γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από αυτά (Πηγή: neos kosmos).
 Αντίστοιχα το ελληνικό myschool είναι  ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας .Είναι πολιτική επιλογή
Το ΥΠΑΙΠΘΑ προσπαθεί αυτήν τη φορά με όπλο την τεχνολογία να ασκήσει ασφυκτικό έλεγχο στην εκπαίδευση  επενδύοντας στο MySchool και  υποχρεώνοντας τους εκπαιδευτικούς να διεκπεραιώνουν καθημερινά και το διοικητικό έργο των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Επισημαίνουμε, ότι δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι διευθυντές δημοτικών σχολείων και οι προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων ( οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων δεν έχουν απαλλαγή διδακτικού ωραρίου για διοικητικά καθήκοντα ) υπό το καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας θα αναγκάζονται να καταχωρίζουν καθημερινά στοιχεία, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από το παιδαγωγικό τους έργο που είναι το ουσιαστικό.
Η συγκέντρωση σε κεντρικό επίπεδο προσωπικών δεδομένων  των μαθητών μας όπως : ΑΜΚΑ , διεύθυνση κατοικίας, κινητά τηλέφωνα γονέων, καθώς και η συλλογή στοιχείων : έλεγχος επιδόσεων μαθητών (βαθμοί-portfolio )-απουσίες –ποινές , η εκτίμηση δυνητικών συγχωνεύσεων , η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης,  ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ  ENA ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΛΩΝ ,ΙΣΩΝ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ .
Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει δράσεις για την κατάργηση της  ψηφιακής εφαρμογής Μyschool  και να καλύψει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς    έναντι του Υπουργείου και  έναντι των γονέων -κηδεμόνων των μαθητών.


                                      Για το Δ.Σ.
             Η Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας
        Κυριακή Νικολάου                 Βασίλης Βατίστας

Δεν υπάρχουν σχόλια: