Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Συνάντηση με σχολικούς συμβούλους

Την Πέμπτη 22 09 συναντηθήκαμε με σχολικές συμβούλους προσχολικής αγωγής για την παράδοση των πρακτικών και των ωρολόγιων προγραμμάτων των νηπιαγωγείων.
Παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν για τη συνολική κατάσταση των νηπιαγωγείων των συλλόγων μας εκπρόσωποι και νηπιαγωγοί από τους συλλόγους  Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης», Νίκαιας-Πειραιά, Πειραιά «η Πρόοδος». Τα κεντρικά σημεία της τοποθέτησης των συλλόγων ήταν γενικά τα εξής:

·      Στις περιοχές των συλλόγων μας υπάρχουν νηπιαγωγεία και τμήματα νηπιαγωγείων, που λόγω όλων των τελευταίων μέτρων και αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας δηλ. αύξηση αριθμού μαθητών από 7 στα 14 για τη δημιουργία τμήματος, βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας για το ολοήμερο, ενιαίος τύπος ολοήμερου νηπιαγωγείου, έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν (6ο ΝΓ Ρέντη,16ο ΝΓ Πειραιά και στο 54ο ΝΓ Πειραιά).
·      Ο κοινωνικοαντισταθμιστικός ρόλος του ολοήμερου νηπιαγωγείου μετατρέπεται σε προαιρετική διαδικασία φύλαξης με την αριθμητική συνάθροιση παιδιών διαφορετικών τμημάτων σε κοινό χώρο εις βάρος των ιδιαίτερων παιδαγωγικών και ψυχολογικών αναγκών της ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
·      Υποβαθμίζεται η δουλειά των νηπιαγωγών που αναλαμβάνουν το προαιρετικό ολοήμερο τμήμα ενώ υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη διατήρηση της ίδιας της θέσης εργασίας καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
·      Η δημιουργία αυτοτελούς προαιρετικού ολοήμερου τμήματος αποβλέπει στην αποσύνδεσή του από το πρωινό τμήμα, το μετατρέπει σε παιδοφυλακτήριο, υποψήφιο να τεθεί υπό την εποπτεία των Δήμων, χρηματοδοτούμενου από ΕΣΠΑ, με παροχή κουπονιών ανά γονέα κ.λπ.
·      Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα πλέον διακρίνονται και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο, ενώ διακόπτεται οποιαδήποτε συνεργασία των νηπιαγωγών, χωρίς να υπάρχει κοινός χρόνος για ανατροφοδότηση και σχεδιασμό.
·      Το θεσμοθετημένο 25ωρο διδακτικό ωράριο για τις Νηπιαγωγούς είναι το μεγαλύτερο σε όλη την εκπαίδευση και ουσιαστικά προσεγγίζει τις 30 ώρες (με την εφαρμογή εφημεριών, πρόωρη υποδοχή κ.λπ.), με πρότυπο τα διδακτικά 45λεπτα του δημοτικού σχολείου και εντάσσονται στα στενά χρονικά όρια τους οι δραστηριότητες των ΔΕΠΠΣ σαν να είναι διακριτά διδακτικά αντικείμενα.
·      Το σχολειοποιημένο πρόγραμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη.
·      Δε λύθηκε κανένα από τα προηγούμενα προβλήματα καθημερινής λειτουργίας του νηπιαγωγείου, αντιθέτως αυτά αυξήθηκαν με τους χρόνους άφιξης, αναχώρησης, σίτισης, εισόδου εξόδου σε συστεγαζόμενα σχολεία, με παράπονα προς τις εκπαιδευτικούς και με διαμαρτυρίες γονέων.
·      Με βάση όλα τα παραπάνω επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για την απόσυρση των τελευταίων νέων μέτρων και υπουργικών αποφάσεων.

 Οι σύμβουλοι από τη μεριά τους απάντησαν ότι δεσμεύονται να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τη συζήτηση στη διοίκηση και να απαντήσουν με νέα ενημέρωση.
 Παρέλαβαν τα πρακτικά και τα ωρολόγια προγράμματα των νηπιαγωγείων, αλλά δε δεσμεύτηκαν για την έγκρισή τους.
 Παρά την επίμονη προσπάθειά μας να πάρουν θέση  για το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, για την εναλλαγή  και για το αμιγές τμήμα του ολοήμερου οι σ.σ. δεν είπαν την άποψή τους,  καλυπτόμενες  πίσω από την ΠΕΣΣ που και αυτή δεν έχει πάρει επίσημα θέση.
 Τονίσαμε ότι παραδίδουμε τα προγράμματα και τα πρακτικά ως αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, εφόσον κανένας  δε γνωρίζει ένα Νηπιαγωγείο όπως το γνωρίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου, που αποφασίζει σεβόμενος τις συλλογικές αποφάσεις του σωματείου του (ΔΟΕ Αρ. Πρωτ.791/6/9/2016), την τεκμηριωμένη παιδαγωγική του άποψη και το μη ιεραρχικά δομημένο νηπιαγωγείο, και ζητήσαμε να μην προβούν σε προσωπικές οχλήσεις για σύνταξη νέων πρακτικών σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση.

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και την εργασία των Νηπιαγωγών.

Καλούμε τις συναδέλφισσες ακόμα κι αν μέχρι τώρα δεν έχουν συντάξει πρακτικό να συνταχθούν με τη συλλογική στάση και να  το υιοθετήσουν.

Καλούμε να δώσουμε δυναμικό παρόν στην κινητοποίηση την Παρασκευή στο υπουργείο Παιδείας, στις 14.00.

         ΔΙΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
                                                         ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
               ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ
        ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔεν υπάρχουν σχόλια: