Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Παροχή συνδικαλιστικής κάλυψης στους/στις Διευθυντές/ Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων – μέλη του Συλλόγου μας αναφορικά με τη μη αποστολή επιπλέον στοιχείων σε ότι αφορά τη λειτουργία των τμημάτων ολοήμερου και πρωινής ζώνης των σχολείων μας.


   Σύμφωνα  με απαιτήσεις της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής και των Διευθύνσεων Π. Ε. της Αττικής ζητείται από τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων να συμπληρώσουν ενυπόγραφη βεβαίωση και να την αποστείλουν έως τις 27 – 9 – 2016, στις Διευθύνσεις Π. Ε. περί αριθμού εγγραφέντων μαθητών τόσο στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής όσο και στα Ολοήμερα τμήματα.
   Θεωρώντας ότι η παραπάνω ενέργεια της διοίκησης εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής του «μνημονιακού κόφτη» των υπαρκτών αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό της Δημόσιας Εκπ/σης και με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν κατατεθημένα στις Δ/νσεις Π. Ε. τα σχετικά στοιχεία από τον Ιούνιο του 2016, καλούμε τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων του Συλλόγου μας, να μη συμπληρώσουν και στείλουν τη σχετική βεβαίωση παρέχοντας πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη γι’ αυτό. 
   Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να επιληφθεί του θέματος απαιτώντας να σταματήσει από την πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η οποιαδήποτε προσπάθεια περικοπής ωρών από τα σχολεία που θα επιφέρει και μετακινήσεις εκπαιδευτικών εντός και εκτός Δ/νσεων Π. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: