Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ημερήσια διάταξη της A' ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. του συλλόγου στις 9 Νοέμβρη 2016

                                                

                   Πρόσκληση σε Καταστατική Γενική Συνέλευση
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τον νόμο 1264/82 και τα σχετικά άρθρα του καταστατικού του συλλόγου μας, σας καλούμε στην Α΄ τακτική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 9/11,  στο 5ο Δ.Σχ. Κερατσινίου (Ταϋγέτου 8, Κερατσίνι) 8:30 π.μ.- 13:30 μ.μ.  Ο χρόνος θα τηρηθεί σύμφωνα με τα αυστηρά όρια που προβλέπει η διαδικασία.
Η διαδικασία της ημερήσιας διάταξης είναι η παρακάτω:
Α΄ Κύκλος
Τοποθετήσεις αιρετών 5'
 Τοποθετήσεις αντιπροσώπων στην 85η ΓΣ της ΔΟΕ 3΄.
Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 2΄
Εκλογή προεδρείου. Έχει οριστεί ομόφωνα από το δ.σ .
Κριτική πεπραγμένων. 7΄.
B΄ Κύκλος
Συζήτηση των προτάσεων και του  προγράμματος δράσης 5΄.
Ψήφιση προτάσεων.
Η ημερήσια διάταξη συμφωνήθηκε ομόφωνα από το δς.
Παρατηρήσεις:
Για τη συμμετοχή των συναδέλφων όλων των μελών του συλλόγου μας στις εργασίες της Γ.Σ χορηγείται άδεια από τη Δ/νση του ΠΥΣΠΕ.
Όσες/οι συνάδελφοι δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ ή δεν  επιθυμουν να  είναι μέλη του συλλόγου (οικονομικά μη τακτοποιημένοι, ή μέλη σε άλλα σωματεία), υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο, να εργαστούν κανονικά στο σχολείο τους.

Θα υπάρξει κατάσταση συμμετεχόντων στη ΓΣ, που θα νομιμοποιήσει την οικονομική τακτοποίηση των μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: