Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση

  Συναδέλφισσες συνάδελφοι
   Συναντηθήκαμε σήμερα  14 11, εκπρόσωποι των ΔΣ των Συλλόγων ΠΕ Πειραιά με τον Δντη Εκπσης  Πειραιά για το θέμα της  αποστολης των προσωπικών βεβαιώσεων  συμμετοχής στις εκλογές στις 2 Νοέμβρη για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια.
   Κατά τη συζήτηση αναφερθήκαμε σε όλες τις περιπτώσεις έλλειψης των εν λόγω βεβαιώσεων και μπήκε επιτακτικά εκ μέρους μας, το αίτημα της απόσυρσής της εντολής αυτής, όπως άλλωστε του έχει γνωστοποιηθεί κι από τις ανακοινώσεις των συλλόγων μας.
   Τέλος, καλέσαμε τον Δντη Εκπσης να μην ασκήσει  περαιτέρω έλεγχο για το θέμα αυτό.
  Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
 Σας καλούμε να μην παραδώσετε τις εν λόγω βεβαιώσεις και τις/τους συναδέλφους διευθυντές να μην πιέζουν για τη λήψη αυτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: