Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΑΕΔ       

            Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Συλλογου Κερατσινίου Περάματος 'Ν. Πλουμπίδης' καταγγέλλει την απόφαση και την πολιτική τακτική που ακολουθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο οποίος με την αριθμ, πρωτ. 81975/21-10-2016 οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού και με αυθαίρετη ερμηνεία διατάξεων παραποιεί και ευτελίζει την έννοια και τον θεσμό του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, προσδίδοντας στους ανθρώπους αυτούς την ιδιότητα του εργαζόμενου, της εξαρτημένης εργασίας, ενώ παράλληλα υποκλέπτει από τους ανθρώπους αυτούς, που ζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, το δικαίωμα της ασφάλισης, το δικαίωμα της αναζήτησης εργασίας, το δικαίωμα της επιμόρφωσης-κατάρτισης, το δικαίωμα των παροχών μέσα από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.
Η παραποίηση του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου και η αυθαίρετη διατύπωση και ερμηνεία το ότι 'με την εθελοντική εργασία οι σχολικοί τροχονόμοι θεωρούνται ότι δεν είναι διαθέσιμοι προς εργασία' αποτελεί πιθανόν ένα ακόμη 'μέτρο καταπολέμησης και μείωσης της ανεργίας' που θα πρέπει έστω και πλασματικά να διαχειριστεί για επικοινωνιακούς λόγους η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και του ορισμού του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία ( εγκύκλιο αριθμ. Φ 111/564  /Γ1/598/25-06-1999 Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων – της παραγρ. 45 του άρθρου 14 του Ν. 2817/14-03-2000 - της αριθμ. 47455/30-08-2007 ΚΥΑ/ ΦΕΚ 1734/2007 τεύχος Β) θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:
Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος προσφέρει υπηρεσία εθελοντική, στις σχολικές μονάδες για την προστασία του μαθητικού πληθυσμού λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών. Για το λόγο αυτό, καταβάλλεται από τις Σχολικές Επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων κίνησης. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό. Επίσης οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα δεν έχουν καμία ασφαλιστική κάλυψη ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίοδο ατυχήματος.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εθελοντική παροχή υπηρεσιών των σχολικών τροχονόμων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οποιασδήποτε μορφής εξαρτημένη εργασία, δε συμφωνείται και δεν υπογράφεται οποιασδήποτε μορφής σύμβαση και ο κάθε εθελοντής είναι στη διακριτική του ευχέρεια να παρέχει ή μη εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε μη καθορισμένο ωράριο, χωρίς οποιαδήποτε ασφάλιση και προσμέτρηση σχετικής υπηρεσίας. Εξυπακούεται λοιπόν ότι ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος που είναι άνεργος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει και να εργαστεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί.
            

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
·         ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
·         ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
·         ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια: