Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

spe-ploumpidis.blogspot .com                       14/11/2017
Απόφαση της Τακτικής  ΓΣ του Συλλόγου  για τα  «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»
«ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»: Με κοινωνική & παιδαγωγική ευαισθησία, υπερασπιζόμενοι την στοιχειωδώς εύρρυθμη λειτουργία των ήδη κατακερματισμενων σχολείων μας, ανυποχώρητοι ως προς τα εργασιακά μας δικαιώματα, υλοποιούμε τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου, συντονιζόμαστε με το γονεϊκό κίνημα, απαιτούμε από το Υπουργείο να παψει να κωφεύει και να ανακαλέσει άμεσα την την Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α.
Το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» υλοποιήθηκε τις τρεις  τελευταίες χρονιές στα σχολεία του Περάματος και αποτελεί κατάκτηση του κινήματος της μαχόμενης εκπαιδευσης.
Ως εκπαιδευτικοί δώσαμε τη μάχη αυτή με ευαισθησία υπηρετώντας τις αξίες μας και με γνώμονα τις υπαρκτες ανάγκες των μαθητών μας και των οικογενειών τους, στο Πέραμα και στο Κερατσίνι όπως τις βιώνουμε καθημερινά τα τελευταία χρόνια της μνημονιακής κοινωνικής λεηλασίας.
Το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται φέτος να προχωρα  στην επεκταση του προγραμματος, ενώ την ίδια στιγμή θετει όρους που ντε φακτο θα περιορισουν τον αριθμο των σιτιζόμενων παιδιών με το απαράδεκτο επιπλέον συνεπακόλουθο της κοινωνικής κατηγοριοποίησης  και στιγματισμού  των μαθητών των σχολείων μας.
Τα ιδια τα παιδιά αλλά και οι οικογένειές τους, υποχρεώνονται να δηλώσουν ότι παραμένουν  πέρα του διδακτικού τους προγράμματος και χωρίς να παρακολουθούν ολοήμερο τμήμα, αποκλειστικά και μόνο για να τραφούν.
Αδιαπραγμάτευτος όρος ήταν εξαρχής για μας η καθολικότητα του προγράμματος,  η σίτιση δηλαδή να αφορά το σύνολο των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων.
Το Υπουργείο γνωρίζει τη σειρά προβλημάτων που έχουμε αναδείξει μέσα από τα σωματεία και τη ΔΟΕ σε σχέση με την έλλειψη και ακαταλληλότητα χώρων, τον καθαρισμό των αιθουσών και τις συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη εξειδικευμένου βοηθητικού προσωπικού.
Τα σχολεία μας με την εφαρμογή της «λογιστικής ωρών» Φίλη-Γαβρόγλου για δεύτερη σχολική χρονιά  λειτουργούν κατακερματισμένα  , με όρους δημοσιονομικής προσαρμογής , με εκπαιδευτικούς που γίνονται λάστιχο για να καλύψουν τις «τρύπες» του ωρολογίου προγράμματος. 
Σε αυτό το περιβάλλον το Υπουργείο τεχνηέντως και επιλεκτικά διαφοροποιεί την  αντιμετώπιση του έργου της επίβλεψης της σίτισης των μαθητών σε σχέση με το ΠΔ 79 ( προσμέτρηση της ώρας σίτισης ως  διδακτικής στο ολοήμερο πρόγραμμα). Μας καλεί να υλοποιήσουμε εκτός διδακτικού ωραρίου ένα έργο  που αφορά παιδαγωγική διαδικασία εξαιρετικά αυξημένης ευθύνης και  που το περιεχόμενο του δεν μπορεί να αναχθεί στο εργασιακό μας ωράριο (διοικητικό έργο, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημέρωση γονέων).
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα  9-10-2017 έφτασε στα Δημοτικά Σχολεία του Συλλόγου μας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»  έγγραφο  του Υπουργείου Παιδείας Φ.14/ΦΜ/16744/Δ1 της 6-10-2017, με το οποίο μέσα από πέντε λιτές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να μοιράσουν σχέδια βεβαίωσης των γονέων για συμμετοχή των παιδιών τους στο Πρόγραμμα με σίτισή τους στο σχολείο από 13.15’ ως 13.45’.
Η ώρα σίτισης των παιδιών για πρώτη φορά προσδιορίστηκε από το Υπουργείο στο ίδιο το κείμενο της βεβαίωσης που καλούνται οι γονείς να συμπληρώσουν ως τετελεσμένο γεγονός.
 Όπως και παλαιότερα, έτσι και τώρα τονίζουμε:
- Το ανεφάρμοστο  του εκπαιδευτικού χρόνου: Παραλαβή γευμάτων και σίτιση 13.15’- 13.45’ είναι αδύνατον να εφαρμοστεί τη στιγμή που στις 13.15' οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμα την ευθύνη της τάξης τους (παραδίδουν παιδιά, επικοινωνούν τηλεφωνικά με γονείς όσων μαθητών δεν έχουν αποχωρήσει, εφημερεύουν, ενημερώνουν γονείς ) ενώ ορισμένοι εξ’ αυτών  μπαίνουν και  σε ολοήμερο τμήμα . Πολλοί μαθητές,δε μετά το σχολείο, ακολουθούν μια σειρά δραστηριότητες (αθλητικές, ξένες γλώσσες κ.α), . που έχουν ενταχθεί και διαμορφώσει τον οικογενειακό σχεδιασμό ενω γονείς ενδεχομένως αλλάζουν βάρδιες στις δουλειές τους προκειμένου αυτός να υπηρετηθεί.
-Επιβάλλεται αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, 13.15’ -13.45΄,  χωρίς τον συνυπολογισμό της ώρας ως διδακτικής, στην πάγια λογική των περικοπών διδακτικών ωρών και στη διάθεση των εκπαιδευτικών σε υποχρεωτικό “εθελοντισμό” εντός της σχολικής μονάδας.
- Ως εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την κατηγοριοποίηση και τον στιγματισμό των μαθητών μας που απορρέει από την παραμονή τους στο σχολείο χωρίς να παρακολουθούν ολοήμερο τμήμα, αποκλειστικά και μόνο για να τραφούν.
-Στα σχολεία  της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και των μνημονιακών περικοπών :

·                Δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι και -την ώρα που προβλέπεται ως ώρα σίτισης- καθαρίστριες, αφού οι περισσότερες καθαρίστριες είναι εργολάβοι καθαρισμού που εργάζονται  μετά τις 16.00 καθημερινά.
·                 Δεν υπάρχουν  ειδικοί χώροι σίτισης ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός
·                Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα στη στοιχειώδη λειτουργία τους εξαιτίας της υποχρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών.

Για τους λόγους αυτούς  :
Επιδιωκουμε το συντονισμό μας και  με τους άλλους  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που σχολεία τους περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και στοιχιζόμαστε στις συλλογικές αποφάσεις των σωματείων μας  της ΔΟΕ.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων , αρχικά, συνεδριάζουμε και με τη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη της Δ.Ο.Ε* :
Συντάσσουμε  πρακτικό οπου καταγράφουμε οτι:
-Αρνούμαστε να συγκροτήσουμε τις Επιτροπές Παραλαβής, αφού τα όσα καλούμαστε να αναλάβουμε ως έργο αφενός δεν ανήκουν στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών αφετέρου η ανάληψη τέτοιων ευθυνών (για τις οποίες δεν έχουμε την πιστοποίηση κα τεχνική κατάρτιση) μας  εκθέτει ακόμη και σε κινδύνους ποινικής φύσεως εάν παρουσιαστούν προβλήματα στην υγεία των μαθητών.
-Καθιστούμε σαφές ότι η παράδοση και ο έλεγχος των γευμάτων αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το  οποίο συνάπτει τις συμβάσεις παροχής των σχολικών γευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών. Η παράδοση των γευμάτων ζητάμε να είναι στην ευθύνη του αναδόχου, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε το έργο και εξυπακούεται ότι έχει φροντίσει, ώστε να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.
-Ενημερώνουμε τους Συλλόγους Γονέων για το περιεχόμενο της Υ/Α και για το σκεπτικό και το περιέχόμενο της συλλογικής απόφασης του κλάδου οπώς έχει καταγραφεί, συγκαλώντας τα Σχολικά Συμβούλια.

-Περιλαμβάνουμε στις επιλογές και δηλώσεις των γονέων και την εκδοχή οι μαθητές-τριες να παίρνουν το φαγητό μαζί τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.


Τέλος, καλούμε το ΔΣ του Συλλόγου μας να προχωρήσει σε συσκεψεις τους Δ/ντες σχολικών μονάδων και  τις Ενώσεις Γονέων του Κερατσινίου και του Περάματος προκειμένου από κοινού να απαιτήσουμε από το Υπουργείο να  ανακαλέσει την Φ.14/ΦΜ/181027Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 Β’ /3-11-2017),  την εγκύκλιο της 6ης/10/2017 καθώς και την εγκύκλιο της 9/11/ και να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους σε υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό προκειμένου το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με την διανομή των γευμάτων στους μαθητές-τριες εφόσον αυτά φτάνουν στις σχολικές μονάδες συσκευασμένα.
Η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωματων των εκπαιδευτικών  και η διατάραξη της σχολικής ζωής δεν μπορεί να είναι το πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής από μια κυβέρνηση που κωφεύει και επιχειρεί να αντισταθμίσει με όρους επικοινωνιακούς και μόνο τις ολέθριες για το λαό συνέπειες των πολιτικών της ίδιας και όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων.


*Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα:
      « Η Υ.Α. στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης. Δε βρίσκει κανένα έρεισμα στα άρθρα 4 και 55 του Ν. 1566/85, τα οποία επικαλείται. Επιπροσθέτως, η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής από μη τεχνικούς υπαλλήλους, όπως είναι οι δάσκαλοι, και η ανάθεση σ’ αυτούς της πιστοποίησης της ποιότητας των γευμάτων χωρίς να έχουν τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται, συνιστά παραβίαση του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα του άρθρου 136 όπου ρητώς ορίζεται ότι οι επιτροπές παραλαβής συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους. Εξυπακούεται ότι αυτό αποτελεί καθήκον του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο συνάπτει τις συμβάσεις παροχής των σχολικών γευμάτων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών οι οποίοι ούτε τις τεχνικές γνώσεις διαθέτουν ούτε την δυνατότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο να ελέγξουν τον ανάδοχο.
 Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 αποτελούν διατάξεις ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας και ως εκ τούτου δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να υποσκελιστούν».


Δεν υπάρχουν σχόλια: