Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018


spe-ploumpidis.blogspot .com         αρ. πρωτ. 213            2/11/2018

Οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι των Συλλόγων Διδασκόντων.

  «Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές και δεύτερου υποδιευθυντή στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές.». 
 
   Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος «Ν. Πλουμπίδης» αναφορικά με το ζήτημα της επιλογής υποδιευθυντών  κι ενόψει των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων της περιοχής ευθύνης του, θεωρεί απαράδεκτη και καταγγέλλει τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου με την οποία αποκλείονται από τη διαδικασία οι αναπληρωτές/-τριες συνάδελφοί μας.
 Οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι των Συλλόγων Διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο σύλλογος των διδασκόντων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση για την επιλογή των υποδιευθυντών με συνεδρίαση μόνο από το σώμα των μονίμων εκπαιδευτικών εγείρει έντονα ζητήματα (δεν νοείται Σύλλογος Διδασκόντων με αποκλεισμό μελών του από διαδικασίες λήψης αποφάσεων) και επαναφέρει στη μνήμη μας τις αρνητικά φορτισμένες ημέρες της «έκφρασης γνώμης» - αξιολόγησης των υποψηφίων Διευθυντών.
  Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ να πάψουν να διαχωρίζουν  το σώμα των εκπαιδευτικών σε μόνιμους και αναπληρωτές, αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας ίσα δικαιώματα για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει άμεσα θέση επί του συγκεκριμένου θέματος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: