Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα  16:45 στα γραφεία του  Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «Ν. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ»  στο 12Ο  Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου Αττικής συνήλθαν  σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του παραπάνω Συλλόγου, που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 20ης Νοεμβρίου 2019, ύστερα από πρόσκληση του κ. Βατίστα Βασίλειου, πρώτου σε ψήφους από την πλειοψηφήσασα παράταξη, με θέμα τη Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Παρόντα ήταν και τα εφτά μέλη του Δ.Σ : Βατίστας Βασίλειος, Νάστα Αναστασία, Τρύπα Παρασκευή, Ντάλα Βασιλική από την παράταξη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών- το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ, Λεπτουργίδου Αικατερίνη, Χατζέλα Δήμητρα, Μιχάλογλου Στυλιανή από την παράταξη της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης. Ακολούθησε η παραίτηση της Μιχάλογλου Στυλιανής και τη θέση της πήρε ο Μπέλλος Αναστάσιος.
Για τη σύνθεση του Δ.Σ. οι παρατάξεις πρότειναν τα εξής:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Πάγια θέση σε όλα τα τα σωματεία υπέρ του αντιπροσωπευτικού αναλογικού προεδρείου, γιατί σεβόμαστε την απόφαση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στις εκλογές. Πρότειναν Πρόεδρο,  Αντιπρόεδρο, Ταμία.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Η σύνθεση πρέπει να αντιπροσωπεύει όλες τις δυνάμεις. Συγκεκριμένα, αποδέχτηκαν Γραμματέα και Ειδικό Γραμματέα.
Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και για τις θέσεις του προεδρείου εκλέχτηκαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βατίστας Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρύπα Παρασκευή
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λεπτουργίδου Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ: Νάστα Αναστασία
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζέλα Δήμητρα
ΜΕΛΟΣ: Ντάλα Βασιλική
ΜΕΛΟΣ: Μπέλλος Αναστάσιος
Για τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε το  πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται.

Τα μέλη:
Βατίστας Βασίλειος
Λεπτουργίδου Αικατερίνη
Τρύπα Παρασκευή
Νάστα Αναστασία
Χατζέλα Δήμητρα
Ντάλα Βασιλική
Μπέλλος Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: