Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019


spe-ploumpidis.blogspot .com               Αρ. Πρωτ. 383                        26- 11- 2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του συλλόγου το Δ.Σ. συνεδριάζει μέσα σε 5 ημέρες από την ημέρα της εκλογής του και συγκαλείται από τον πρώτο πλειοψηφήσαντα που και ο ίδιος προεδρεύει.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. στις 27/11/2019

ΘΕΜΑΤΑ:
1.    Συγκρότηση Δ.Σ.
2.    Ορισμός Εκπροσώπων του Συλλόγου στις οικονομικές συναλλαγές ενώπιον της Τράπεζας
3.    Τρέχοντα

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου στις 16.45 και είναι ανοιχτή για τους συναδέλφους.

Ο πρώτος πλειοψηφήσας
Βατίστας Βασίλης


Δεν υπάρχουν σχόλια: