Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019


spe-ploumpidis.blogspot .com                     αρ. πρωτ. 371                 4 /11/2019

Το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, ενάντια στις απολύσεις είναι κοινό και εκφράζει όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στηρίζουμε την πανελλαδική κινητοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων στις δασικές υπηρεσίες της χώρας, που οργανώνεται από την Ομοσπονδία Συλλόγων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΟΣΕΑΔΕ) και την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, στις 6 Νοέμβρη 2019, στις 12.00, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Λ. Μεσογείων 119).
Απαιτούμε μαζί τους :
·         Την 12μηνη ανανέωση των συμβάσεων των συνάδελφων συμβασιούχων όλων των «Κοινωφελών» προγραμμάτων και των εργαζομένων στην Πυροπροστασία, στις Δασικές Υπηρεσίες.
·         Την μετατροπή των συμβάσεων, σε αορίστου χρόνου, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
·         Την άρση  όλων των νομικών περιορισμών, για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
·         Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες.
Δεν υπάρχουν σχόλια: